Zajednica Hrvata u
Republici Makedoniji

O nama

Misija ZHRM

Osnovna misija našeg rada je promoviranje, njegovanje, razvijanje i očuvanje hrvatskog identiteta putem okupljanja što većeg broja Hrvata u RM, ostvarivanje, zaštite i usaglašavanje svojih interesa, te vršenje djelatnosti za poboljšanje i unaprijeđenje zajedničkog življenja s ostalim građanima Republike Makedonije.

No istovremeno težimo ZHRM da postane suvremena, nevladina udruga koja se intenzivno zalaže za boljitak svih Hrvata u R. Makedoniji; otvorena za suradnju sa drugim sličnim nevladinim udrugama u zemlji i inozemstvu kako bi stvorila mostove bolje kulturne razmjene.