Zajednica Hrvata u
Republici Makedoniji

Povijest

ZHRM osnovana je 20 sječnja 1996 god.Osnivački sabor održan je u dvorani gradskog sobranja Skopje uz nazočnost inicijativnog odbora dvorana je bila prepuna građana hrvatske nacinalnosti koji su burno pozdravili osnivanje zajednice.Predsjednik osnivačke skupštine gosp Ivan Šišak obrazložio je ciljeve osnivanja zajednice, a to je očuvanje hrvatske kulture,jezika,hrvatskog patriotizma i drugih osobenosti hrvatske nacije u novostvorenoj državi R.Makedonije.

Na prijedlog i obrazloženje predsjedavajućeg gosp.Šiška izabrano je čelništvo zajednice za predsjednicu izabrana je gosp.Marija Damjanovska novinarka koja je u to vrijeme obnašala dužnost dopisnice „HINE” (Hrvatske Informativne Agencije) za dopredsjednika je izabran gosp.Miljenko Klisurić iz Bitole.Izabrani su i drugi organi zajednice: tajnik,predsjedništvo,nadzorni odbor i sud časti.

Pod vodstvom gosp.Damjanovske u zajednici su počela okupljanja , druženja hrvata. Taj period je bio vrlo aktivan: uspostavljeni su prisni odnosi sa Veleposlanstvom R.Hrvatske u Skopju,a predsjednica gosp.Damjanovska imala je i svoj ured u veleposlanstvu,tako]er uspostavljeni su dobri odnosi sa Hrvatskom maticom iseljenika,Saborom R.Hrvatske,Vladom R.Hrvatske i sa udrugama Hrvata u Srbiji – Vojvodini ,C.Gori i Mađarskoj.Također uspostavljeni su kontakti sa organima vlasti R.Makedonije.U to vrijeme Vlada R.Makedonije dodljelila nam je na besplatno trajno korišćenje prostorije u kojima i sad djelujemo.

Posle prva dva mandata ( traje dvije godine) Birano je novo vodstvo zajednice.Kandidati za predsjednika bili su gosp.Branđolica Ljubomir,pok.Prof.Vukeljić i gosp.Ivan Šišak koji je povukao svoju kandidaturu na saboru i podršku dao gosp.Branđolice, vrsnog skladatelja, glazbenika i pjesnika.U zajednici je formirao puno novih sadržina i sekcija.Formiran je pjevački zbor „Dobra volja” kojim je ravnao i pridruživao na klaviru.Nažalost za novi mandat po isteku prvog nije se želio kandidirati iz osobnih razloga.

Na saboru zajednice 2002 god. birano je novo čelništvo.Ta predsjednika su bili kandidati gosp.Maja Barić, gosp.Ivan Bradić i gosp. Ivan Šišak koi je dobio novi mandat.Tjekom prošlih godina i postignutih rezultata stvorene su nove okolnosti i mogućnosti.Uz druženja u zajednici vrlo uspešno aktivirana su dramska sekcija,literaturna sekcija pod vodstvom gosp.Ljerke Naumove Toth,malonogometni klub “ Ljepa Naša”,ostvarene su prve posjete Hrvatskom Saboru,Hrvatske Matice Iseljenika te ministarstvima unutarnih poslova R.Hrvatske,ministarstvo kulture.Primani smo od Predsjednika Države,Predsjednika Sabora i Predsjednika Vlade R.Hrvatske, a njihovim dolascima u službenu posjetu R.Makedonije,obavezno su posjećivali ZHRM i imali susrete sa našim članovima.

Imali smo u to vrijeme turističko putovanje u Hrvatskoj: Posjetu plitvičkim jezerima,poznatom katoličkom sveučilištu u Mariji Bistrici, imali smo dvije godine grupno slanje djece našim članova u malu školu hrvatskog jezika i plivanja koje se održavalo u Novom Vinodolskom.Naši članovi su uključi u razne radionice( stvaranje kazališta u pučišćima na Braču.), glazbene radionice u Grožđanu.Održana je i prva CRO-Olimpijada za mlade iz iseljeništva koja je održana u Zadru uz učešće i naših sportskih ekipa.Održali smo 2005 god. i tjedan hrvata iz Makedonije u Hrvatskoj pod pokroviteljstvom Predsjednika R.Hrvatske.Tjedan dana naši članovi su oduševili zagrebčane dramskim koncertom naše dramske sekcije,nekoliko izložbi slika,rezbarije te promocijom knjiga Branđolice i Ljerke u društvu pisatelja R.Hrvatske.Na kraju su naši članovi imali predstavljanje Makedonske kuhinje što nas je sponzorirao Hotel Mramor- Skopjeuz njihovo pripremanje makedonskih specijaliteta u Zagrebu i glazbu u izvođenju članova ogranka Štip.U ovom veličanstvenom događaju učestvovali su naši članovi iz Skopja,te ogranka Štip,Bitola i Ohrid/Struga.

Kruna naših aktivnosti i priznanje je posjeta našem godišnjem saboru 2006 god. Predsjednika R.Hrvatske i Predsjednik R.Makedonije Stjepan Mesić i Branko Crvenkovski koji su pozdravili sabor uz prigodne govore.Ovoj je bio i izborni sabor na kojem gosp.Šišak nije želio trći mandat i učešće prepustio novim ljudima iako je gosp.Šišak bio vrlo uspješan( za drugi mandat biran je aklamacijom jer nije imao protu kandidat)

Na ovom saboru kandidati za predsjednici su bili gosp.Ivan Bradić- koji se povukao prije glasovanja, te Pero Slišković i gosp.Snježana Trojačanec koja je i izabrana.Za spomenuti je da je uspešno djelovanje zajednice produženo prodiženo.Potpisan je sporazum o zaštiti Hrvatske nacionalne manjine u R.Makedoniji i Makedonske nacionalne manjine u R.Hrvatskoj.Nastavlja se uspešna suradnja sa Hrvatskim Vlastima i posebno vlastima R.makedonije.Posjetio nas je i kardinal Božanić kao i Predsjednik R.Hrvatske Stjepan Mesić kao i više zvanićnika R.Hrvatske.

Po isteku prvog mandata gosp.Trojačanec na novom izbornom saboru protiv kandidat je bio Gosp.Ivan Bradić i mandat je dobile gosp.Trojačanec.Pored dosta uspješnih aktivnosti za spomenuti je i otvaranje ogranka zajednice u Kumanovu.

Po završetku drugog mandata gosp.Trojačanec nije se kandidirala za treći mandat kada je izabran gosp.Ivan Bradićuz protiv kandidata Franju Ipšu.

Za spomenuti je da je u to vrijeme gosp.Bradić uvro mnogo novina i kulturno-zabavni program tako da svakog utorka uz pjesmu i druženje u zajednici se ostajalo do kasno.

Po isteku prvog mandata na novom izboru izabran je gosp Ipša Franjo koji je ostao na dužnosti do kraja prvog mandata kada je izbran gosp.Nenad Živković uz pobjedu na dvije dame protiv kandidatkinje gos.Violetu Kalić i Jadranku Kostovski.

Opravdanost osnivanje Zajednice

Počela su masovna druženja hrvata , izdajemo glasilo “Hrvatska Rječ”, za djecu je organizirana nastava hrvatskog jezika u Skopju,Bitoli,Tetovu,a potom i Kumanovu, svečano smo odbelježivali blagdane R.Hrvatske i R.Makedoniji.

Na inicijativu ZHRM otvorena je katedra na Hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Skopju.Organizirani su brojne posjete kulturno-umetničkih društva it Hrvatske, te makedonski u Hrvatskoj,posebno je u tom aktivan bio naš ogranak u Bitoli.Za spomenuti je da je posljednih godina posebno su aktivni članovi našeg ogranka iz Štipa i Zajednica Hrvata „Libertas” iz Štipa