Zajednica Hrvata u
Republici Makedoniji

Vijesti

Ustrojstvo ZHRM

1. Predsjednik – Anton Kuljevan.
2. Dopredsjednik – Branko Sekovanić
3. Dopredsjednica – Violeta Kalić
4. Glavna tajnica – Sanja Bujan
5. Predsjednik ogranka Skopje – Nenad Nemet
6. Predsjednik ogranka Štip – Ivan Kašuba
7. Predsjednik ogranka Kumanovo – Ivan Šerkinić
8. Predsjednik ogranka Bitola – Pero Dimitrovski
9. Predsjednik ogranka Ohrid-Struga – Naum Dunovski