Zaključci | Кonferencija o pravima manjina

ZAKLJUČCI SA ODRŽANE KONFERENCIJE U ORGANIZACIJI „ZAJEDNICE HRVATA U REPUBLICI MAKEDONIJI“ 21.01.2020 GODINE POD NASLOVOM „STATUS I POLOŽAJ NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ I REPUBLICI SJEVERNOJ MAKEDONIJI“

U organizaciji „Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji“ a pod pokroviteljstvom „Agencije za ostvarenje prava manjina“ Vlade RS Makedonije, 21.01.2020 g. je održana Konferencija pod naslovom „Status i položaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i Republici Sjevernoj Makedoniji“. Konferencija je održna u okviru projekta Evropske komisije: „Poboljšanje demokracije preko poticaja i zaštite manjinskih prava“ koji sprovodi „GFA Consulting Gruop“ iz Hamburga, SR Njemačka.

¸ Konferencija je započela svečanim dijelom i obraćanjem: Olivera Spasovskog, Predsjednika Vlade RSM; Dželjala Hodžića – Zamjenika Direktora „Agencije za ostvarenje prava manjina“; Nevenke Kostovske – Predsjednice ZHRM, N.E. Nives Tiganj – Veleposlanice Repulike Hrvatske u RS Makedoniji; Daria Magdića, prof, – Zamjenika Državnog Tajnika „Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske“. Istaknuto je da RS Makedonija gradi društvo jednakvo svima, koje predstavlja interkulturno razumijevanje, da Republika Hrvatska podržava RS Makedoniju za ulaz u EU i NATO a prezentiran je i primjer Republike Hrvatske gdje u Preambuli Ustava su navedene sve 22 manjine koje žive u Hrvatskoj. Na kraju ove diskusije, moderator prof.dr.Marina Mališ Sazdovska.član Predsjedništva ZHRM i profesor Fakulteta Sigurnosti u Skopju je predložila zaključak da se kao zaključak ove konferencije navede preporuka koopredsjednicima MMO-a da nađu formu i način da u okviru Zaključaka Sjednice MMO-a, Makedonska strana pristupi izmjeni preambule Ustava RS Makedonije s spominjanjem svih manjina koji žive u RS Makedoniji, pri čemu bi i Hrvati bili sastavni dio Preambule.

U tijeku prvog panela Konferencije pod radnim naslovom „Razvoj prava nacionalnih manjina u kontekstu pristupa Europskoj Uniji i NATO savezu“ učešeće su uzeli: Rubin Zemon, Zastupnik u Makedonskom Sobranju; prof.dr. Nikola Dujovski, Dekan Fakulteta sigurnosti – Skopje; Mr.sc. Mihajlo Sviderski – Magistar pravnih nauka sa Pravnog Fakulteta „Justinijan Prvi“ – Skopje i Ivan Šišak, počasni predsjednik ZHRM-a. Potencirane su aktivnosti koje sprovodi Sobranje RS Makedonije, analizirana je situacija sa neizvršenjem popisa u Makedoniji, analizirano je stanje sa pristupnim pregovorima Makedonije sa EU; a prezentirana je i komparativna analiza stanja manjina i udruga u Republici Hrvatskoj i RS Makedoniji.

U diskusijama u okviru drugog panela pod radnim naslovom: „Poboljšanje manjinskih prava niz instrument Međuvladinog mješovitog odbora (MMO-a) za zaštitu prava manjina između Republike Hrvatske i RS Makedonije“ svoje obraćanje su imali Edmond Ademi, Ministar Dijaspore u Vladi RSM i supredsjedatelj MMO-a; prof. Dr. Marjan Đurovski, Prorektor Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“- Bitola; dr.sc. Milan Bošnjak – Savjetnik sa posebnim položajem za pitanja hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu i Nenad Živković, Član Savjeta Vlade RH – predstavnik hrvatske manjine za Makedoniju. U okviru ovog panela fokus je bio stavljen na aktivnosti MMO-a kako i na mogućnost unapređenja bilateralne suradnje između Republike Hrvatske i RS Makedonije, posebno u oblasti prava i statusa Hrvata u RS Makedoniji.

U okviru treće panel diskusije po navedenim temama, učešće u diskusiji su uzeli don Davor  Topić, Skopski katedralni paroh i Miroslav Trlin, predstavnih ZHRM-a – Ogranak Kumanovo.

U okviru konferencije su bile obuhvaćene i slijedeće teme: Pravni položaj Hrvata u RS Makedoniji, zastupljenost Hrvata u javnom, ekonomskom i političkom životu RS Makedonije, unapređenje prava Hrvata u RS Makedoniji sukladno Europskim standardima, naučene lekcije od pristupa Republike Hrvatske u NATO savez i EU, kao i komparativna analiza stanja zajednica/manjina u Republici Hrvatskoj i RS Makedoniji

Poslije diskusija na gorenavedene teme donešeni su slijedeći zaključci: 

  • Preporučiti supredsjedateljima MMO-a da iznađu formu i način a u okviru Zaključaka Sjednice MMO, da Makedonska strana pristupi izmjeni preambule Ustava RS Makedonije sa spominjanjem svih manjina koji žive u RS Makedoniji pri čemu bi i Hrvati bili sastavni dio Preambule.
  • Da se razgledaju mogućnosti, preko Zastupnika u Makedonskom Sobranju da se unaprijede prava manjina a putem uređenja prava i statusa u okviru Novog Zakona o praznicima, Zakona o upotrebi jezika i drugih zakonskih riješenja,
  • Preporučiti supredsjedateljima MMO-a da u okviru Zaključaka Sjednice MMO-a da pri budućem Popisu Stanovništva RS Makedonije, iznađu formu i način da pri popisu svih građana RS Makedonije da se koristi polje-etničke pripadnosti, u kojoj bi bila i Hrvatska nacionalnost
  • Unapređenje rada MMO-a, u smislu većih operativnih aktivnosti dijela članova istog kao i razgledavanje mogućnosti obezbjeđivanja dopunskog budžeta za praktičnu realizaciju Zaključaka MMO, u prije svega Makedonskim institucijama
  • Preporačuje se adekvatna zastupljenost Hrvata i njihovo zapošljavanje u državnim, javnim i lokalnim organima vlasti i učešće u javnom, političkom i ekonomskom životu RS Makedonije
  • Preporučuje se unapređenje suradnje Republike Hrvatske i RS Makedonije na kulturnom, obrazovnom, ekonomsko i političkom i dr. planu
  • Preporučuje se organiziranje zajedničkih programa na Hrvatskom i Makedonskom Javnom servisu (TV i radio) i produbljenje suradnje medija u dvjema državama.
  • Preporučuje se jačanje međusobne suradnje u okviru suradnje državnih komisija i agencija

Ističe se da se Konferencija odvijala u prijateljskoj atmosferi međusobnog poštovanja i partnerskog odnosa, pri što još jednom se potencira zalaganje Republike Hrvatske za pomoć i podršku Eurointegracijskim procesima RS Makedonije, a posebno u periodu Predsjedavanja Republike Hrvatske Savjetom Europske Unije.

Četvrtak 23.01.2020