Кonferencija o pravima manjina

U organizaciji Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji, a pod pokroviteljstvom Agencije za ostvarivanje prava zajednica Vlade RS Makedonije, 21.01., održana je konferencija Status i položaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i Republici Sjevernoj Makedoniji. Organizacija konferencije je u okviru projekta Europske komisije – Poboljšanje demokracije preko poticanja i zaštite manjinskih prava koji provodi GFA Consulting Gruop iz Hamburga, Njemačka.

U svečanom dijelu konferencije obratili su se Predsjednik Vlade RSM Oliver Spasovski, Zamjenik direktora Agencije za ostvarivanje prava zajednica Dželal Hodžić, predsjednica ZHRM Nevenka Kostovska, veleposlanica Republike Hrvatske u RS Makedoniji Nives Tiganj i zamjenik Državnog tajnika u Središnjem državnom Uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske Dario Magdić.

Tijekom uvodnih riječi, govornici su potencirali razvoj RS Makedonije kao društva jednakog za sve građane, aktivnosti koje su realizirane u vezi poboljšanja stanja Hrvata u Makedoniji, kao i to da su u Ustavu RH navedene 22 nacionalne manjine koje u njoj žive.

Moderator konferencije prof.dr.sc. Marina Mališ Sazdovska, članica Predsjedništva ZHRM i profesorica na Fakultetu sigurnosti, je zaključila ovaj panel s preporukom makedonskim vlastima da primijene isti model i za makedonski ustav kako bi i Hrvati bili sastavni dio preambule Ustava.

U drugom panelu koji je nosio naslov Razvoj prava nacionalnih manjina u kontekstu pristupanja Europskoj uniji i NATO, obratili su se saborski zastupnik RS Makedonije Rubin Zemon, prof.dr.sc. Nikola Dujovski, dekan Fakulteta sigurnosti u Skopju mr.sc. Mihajlo Sviderski, magistar prava na Pravnom Fakultetu Justinijan I. u Skopju i počasni predsjednik ZHRM Ivan Šišak.

U tom drugom panelu – Razvoj prava nacionalnih manjina u kontekstu pristupanja Europskoj uniji i NATO – svoje su izlaganje iznijeli ministar za dijasporu u Vladi RSM Edmond Ademi, prorektor Univerziteta sv. Kliment Ohridski u Bitoli prof.dr.sc. Marjan Đurovski, savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu u SDUHIRH dr.sc. Milan Bošnjak i član Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske Nenad Živković.

U otvorenoj panel diskusiji po navedenim temama obratili su se don Davor Topić, skopski župnik i Miroslav Trlin iz Ogranka Kumanovo.

Diskusije konferencije su bile u vezi pravnog statusa Hrvata u Republici Sjevernoj Makedoniji, zastupljenost Hrvata u RS Makedoniji u javnom, ekonomskom i političkom životu, unaprjeđivanje prava Hrvata u RS Makedoniji u skladu s europskim standardima, komparativna analiza stanja zajednica u Republici Hrvatskoj i RS Makedoniji i utjecaj Republike Hrvatske tijekom pristupanja RS Makedonije EU-i i NATO-u.

Zaključci koji su izneseni na konferenciji odno­se se na preporuke za povećavanje razine ostvarenih manjinskih prava u svim područjima poput kulture, obrazovanja, informiranja, službene uporabe manjinskog jezika i pisma, zastupljenosti u javnim službama i predstavničkim tijelima, zatim kontinuitet u radu Međuvladinog mješovitog odbora koji je Hrvatska sporazumno osnovala sa Sje­vernom Makedonijom. Također je naglašena i od­lična suradnja između dviju država koja se temelji na građenju partnerskog i prijateljskog odnosa kao i podrška euroatlantskim procesima u Repu­blici Sjevernoj Makedoniji koje Republika Hrvatska kao predsjedateljica Vijeća Europske unije silno podupire.

Srijeda 22.01.2020