Godišnji Sabor 2018 – Zapisnik

XX Godišnjeg Izbornog sabora ZHRM održanog 20.05.2018 godine u Skopju

Dana 20.05.2018 godine u dvorani „Doma ARM“ u Skopju,  održan je XX Godišnji Izborni SaborZajednice Hrvata u Republici Makedoniji“.

Na Saboru su pored delegata nazočili g-din Edmond Ademi, Ministar za dijasporu u Vladi Republike Makedonije, Veleposlanica Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, njena Ekselencija g-đa Danijela Barišić, predstavnik Katoličke crkve mons. Antun Cirimotić i ostali uzvanici i gosti.

Rad Sabora je organiziran u 2 dijela. Svečani i Radni dio. 

 1. Svečani dio rada Sabora 

U uvodnom dijelu svečanog dijela pokraj pozdravnog govora intonirane su i himne Republike Makedonije i Republike Hrvatske. U toku svečanog dijela v.d. Predsjednica, g-đa Nevenka Kostovska održala je  pozdravni govor i zahvalila se gostima i delegatima na prisustvu. Nazočnima su se obratili i g-din Ministar Edmond Ademi koji je u svom govoru istaknuo važnost suradnje organa vlasti dviju država, istaknuo je odličnu političku suradnju institucija obiju država, važnost skorašnjeg sastanka Međuvladinog mješovitog odbora za zaštitu Hrvatske manjine u Republici Makedoniji i Makedonske manjine u Republici Hrvatskoj što će se održati u Lipnju u Skopju i istaknuo da će Vlada RM direktno financijski i logistički pomoći rad ZHRM. Podrška i pomoć bi se odslikala u konkretnoj financijskog pomoći Vlade RM u realizaciji Godišnjeg plana aktivnosti i projekata ZHRM u 2018, kako u dijelu kulture, obrazovanja i zapošljavanja pripadnika Hrvatske manjine u RM u državnim i lokalnim organima vlasti a u sklopu „Godišnjeg plana zapošljavanja manjina“ usvojenog od strane Vlade RM.

Veleposlanica Republike Hrvatske u Republici Makeodniji g-đa Danijela Barišić  je istaknula važnost funkcioniranja Zajednice Hrvata u RM, podršku koju ZHRM ima od strane Veleposlanstva RH u Skopju i odličnu suradnju sa državnim organima i tijelima Republike Hrvatske a prije svega Središnjeg ureda za Hrvate izvan Hrvatske a u cilju realiziranja programskih aktivnosti ZHRM. 

Kao čin zahvalnosti uspješnosti suradnje ZHRM i Veleposlanstva RH u RM na kraju svečanog dijela g-đa Kostovska je uručila plaketu zahvalnosti Veleposlanici Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, njenoj Ekselenciji g-đi Danijeli Barišić istaknuvši njenu principijelnu i bitnu ulogu u razvoju prava i aktivnosti Hrvata u Makedoniji te joj je u ime ZHRM i svih ogranaka kao i svih Hrvata u RM izrazila veliku zahvalnost za vaš napor za poboljšanje življenja Hrvata u RM. 

2.Radni dio rada Sabora 

Na početku radnog dijela v.d. Predsjednica, g-đa Nevenka Kostovska prijedložila je Radno predsjedništvo u sustavu:

 • Predsjednik:  – d-r Goran Čogelja 
 • Članovi: – Žarko Kamčev

– Stanko Nevistić

– Nenad Živković

Pri jednoglasnom prihvaćanju prijedloga sastava, od strana prisutnih delegata,  radno Predsjedništvo je preuzelo vođenje Sabora.

Istovremeno su predloženi  i jednoglasno izglasani: 

      a) Zapisničar:                    Silvana Mirčevska 

       b) Verifikaciona komisija : Robert Đaković 

                                                      Drago Kotoranin  

        c) Ovjerivači zapisnika:      Stipo Štrbac 

                                                      Jadranka Čadinovska 

         d) Izborna komisija:           Predsjednica: Nada Velkova 

                                                      Članovi:        Pero Slišković 

                                                                           Stjepan Pazdrijan 

                                                                           Matilda Petrovska 

                                                                           Katarina Kostadinova

Poslije izvršene provjere prisutnih delegata, Verifikaciona komisija je izvjestila radno Predsjedništvo, da su na Saboru od 98 delegata prisutna 72, od čega se zaključilo da Sabor ima kvorum i  može produžiti sa radom te punopravno i validno odlučivati. 

Radno predsjedništvo je predložilo slijedeći Dnevni red: 

Dnevni red

 1. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda rada Sabora
 2. Izvješće o radu ZHRM između dviju Skupština, (podnosi Predsjednica ZHRM)
 3. Izvješće o financijskom poslovanju i zakonitosti rada ZHRM, podnose pretstavnici Izvršnog i Nadzornog odbora – diskusija i usvajanje istih
 4. Izbor Izborne komisije, Verifikaciske komisije i načina glasovanja
 5. Izbor Predsjednika ZHRM, Dopredsjednika ZHRM i Tajnika ZHRM
 6. Izbor Predsjedništva, Nadzornog odbora i Suda časti
 7. Program aktivnosti ZHRM za 2018. godinu i  usvajanje istog
 8. Razno

U tijeku diskusije za utvrđivanje dnevnog reda G-đa Marija Damjanovska se javila za riječ i izrekla svoje mišljenje da radu Sabora  ne treba delegatski sistem već prisustvo većine svih članova ZHRM i kako smatra da se treba donijeti odluka za promjenu Statuta u kojem treba biti posebna točka za ukidanje delegatskog sistema. Predsjedavajući radnog Predsjedništva je ukazao i objasnio statutarnu procedura rada Sabora, pri što je došlo do glasanja i usvojen je Dnevni  red  a na prijedlog delegata dopunjen u točci Razno prijedlogom za formiranje Komisije za promjenu Statuta ZHRM i potrebu za produženje ili ukidanje delegatskog sistema u ZHRM. Poslije diskusije na ovu temu, velikom većinom glasova prijedlog g-đe Damjanovske je odbijen s objašnjenjem da nema institucionalne mogućnosti da se promijeni način rada ovog Sabora i da će buduće predsjedništvo ZHRM donijeti Odluku za formiranje Komisije za promjenu Statuta ZHRM na kojem će biti razmatran ovaj prijedlog.   

G-đa Nevenka Kostovska je podnijela izvješče za rad ZHRM između dvije Skupštine, u kojem je  istakla važnost opstojenja ZHRM, važne uloge Zajednice u Makedonskom društvu, potrebe hitnog rekonstruiranja organa i tijela ZHRM u cilju realizacije Programskih aktivnosti Zajednice. Istakla je i važni politički trenutak za Hrvatsku zajednicu u RM a poslije uspješnih radnih i promotivnih sastanaka članova Predsjedništva Zajednice sa Veleposlanikom EU Delegacije g. Samuelom Žbogarom i Predsjednikom Vlade RM g. Zoranom Zaevim, koji su bezrezervno podržali rad Zajednice i realizaciju programskih aktivnosti iste. 

Istakla je da tim koji predlaže da vodi Zajednicu je spreman da radi na daljnjem jačanju suradnje sa državnim tijelima Republike Hrvatske a osobito sa Vladinim uredom za Hrvate izvan Hrvatske s kojom bi se potvrdila politika posvećenosti prema Hrvatima koji žive i rade van matice zemlje, bez obzira na status u tim zemljama (a i intenzivno se već radi na zajedničkoj  analizi dosadašnje suradnje, načina i visine finansiranja aktivnosti Zajednice i drugo). U cilju realizacije istih potrebno je u narednom periodu učvrstiti  ulogu Savjetnika Vlade Republike Hrvatske iz Republike Makedonije, za Hrvate izvan Hrvatske. Niz sprovedene aktivnosti u 2018 g. ovaj tim je već dokazao da ima kapacitet da inicira  jačanje suradnje sa pretstavnicima Vlade Republike Makedonije a osobito sa Uredom Ministra za dijasporu u Vladi RM, što će biti jedan od najvažnijih prioriteta Zajednice  a posebno niz jasno utvrđivanje definiranje stavova i  aktivnosti Zajednice Hrvata u RM za pretsojeći 3.sastanak Medjudržavne komisije Hrvatske i Makedonije za zaštitu prava manjina (MMO) što će se održati u Lipnju u Skopju poslije 7 godina.

U svom govoro  potencirala  je kako je rad ZHRM u tijeku 2017 i početkom 2018 godine  pomogao mali broj pojedinaca svojim volonterskim angažiranjem i prilozima, a posebno g-dina Gorana Stojanova, braćom  Matić, g-dina Mirka Golomeića i drugih. Istakla je da sve što je odrađeno i napravljeno je učinjeno sa minimalnim financijskim sredstvima.

Po trećoj točci Dnevnog reda nije podnešeno izvješće zbog nepostojanja organa koji podnosi izvješće. Zaključeno je da prethodni predsjednik ZHRM nije formirao organe ZHRM i da ga se zbog toga pozove na odgovornost. Prijedlog je usvojen sa većinom i jednim uždržanim glasom. 

Izvješće o financiskom poslovanju zajednice podnio je g-din Antun Kuljevan, Predsjednik u ostavci. Pročitano je financisko izvješće ovlaštenog računovodstvenog biroa. Iznešen je podatak o zlouporabi izvršen od strane Tajnica – Rizničar Sanje Bujan Veljanovske, i delegati su upoznati da je protiv iste pokrenut postupak pred Osnovnim Javnim tužilaštvom u Skopju.  

U četvrtoj točci Izborna komisija se povlači u cilju organiziranje glasanja, a Sabor produžava sa radom.

U cilju usmjeravanja diskusije u radu Sabora G-đa Nevenka Kostovska v.d. Predsjednica ZHRM je predložila Sastav Komisije za izmjenu Statuta na čelu sa g. Franjom Ipšom i članovima g-đicom Katarinom  Kostadinovom i g-đicom Matildom Petrovskom za članove Komisije koji će analizirati sve diskusije i u neposrednom kontaktu sa Ograncima (a po prijedlogu g. Antona Kuljevana) niz specifičnu proceduru tzv. Radne knjige) te dostaviti finalni prijedlog do Predsjedništva ZHRM. 

Sabor je odlučio da se formira Komisija za ispitivanje rada predhodnog rukovotstva i svih članova Predsjedništva. Formirana je Komisija  za  utvrđivanje odgovornosti prethodnog rukovodstva ZHRM. 

Članovi komisije:  

 1. Goran Čogelja
 2. Žarko Kamčev
 3. Đoko Cvetkov
 4. Miroslav Grmež
 5. Jadranka Čadinovska

U daljnjem radu Sabota usvojen je i prijedlog da se Komisija izjasni i predloži Sudu časti da donese odluku za otstranjivanje iz  ZHRM slijedećih članova: g-đa Sanja Bujan Veljanovska , g-din Davor Horvatović i g-din Antun Kuljevan.

U međuvremenu riječ je zatražio i predsjednik Izborne Komisije g. Pero Slišković koji potvrđuje da je jedan kandidat podnio kandidaturu za Predsjednika ZHRM, a to je g-đa Nevenka Kostovska. 

U tom cilju Nevenka Kostovska pri predstavljanju pred Saborom je istakla da u svom Planu i programu aktivnosti koji predlaže za slijedeći period,  je spremna na kadrovsku ekipiranost, znanje, diplomatsko i političko iskustvo tima s kojim će rukovoditi isti će biti  temelj svih budućih aktivnosti bi trebalo instiucionalno izgraditi niz prizmu „Godišnjeg plana i programa aktivnosti ZHRM“ sa preciznim opisom aktivnosti, rokom izvršenja i financiskim implikacijama a s ciljem realizacije istih. Za ovu aktivnost očekuje aktivnu participaciju i svih članova Zajednice. 

Nova organizacijska struktura ZHRM  predviđa okvir formiranja radnih skupina u Pretsjedništvu preko kojih  će se kanalizirati sve aktivnosti zajednice a preko programiranja i projektiranja aktivnosti. S druge strane, tim so koj tim rakovodi ima viziju da dio godišnjih plana aktivnosti prezentira i pred nadležnim Makedonskim vlastima a u cilju financiranja istog. Ističe da se uz svesrdnu i već iskažanu podršku i Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarovic i Ministrice Vanjskih poslova i europskih poslova  u Vladi RH g-đe Marije Pejčinović – Burić,  ZHRM ima mogućnost i direktne komunikacije sa Zajednicama Hrvata u regionu Zapadnog Balkana u cilju jačanja suradnje.

U svom govoru kandidat za Predsjednika naglašava da ovaj tim je spreman i već je napravio strategiju utvrđivanja pregovaračkih pozicija za buduće pregovore sa predstavnicima Makedonskih institucija a na osnovu  analize položaja Hrvatske zajednice u Makedonskom ustavu gdje se Hrvati vode pod kategorijom “ostali” i samim tim se onemogućava punopravni status Hrvata u Makedoniji i da je spremna  naprviti strategiju  utvrđivanja pregovaračkih pozicija za buduće pregovore sa predstavnicima Makedonskih institucija u cilju zapošljavanja pripadnika hrvatske zajednice u Makedoniji u okviru projekta “okvirnog zapošljavanja manjina”. .

Na prijedlog dijela najstarijih članova ZHRM do Radnog predsjedništva je dostavljen usmeni prijedlog a iz razloga što je jedan prijavljen kandidat, izbor Predsjednika ZHRM da bude javnim glasanjem. Prijedlog je usvojen i izvršeno je glasovanje i jednoglasnom aklamacijom  za Predsjednika ZHRM je izabrana gđa Nevenka Kostovska. 

Poslije svečanog proglašenja gospođa Kostovska se zahvalila svim prisutnima na povjerenju, iznijela svoj stav o daljnjem radu Zajednice, pozvala na jedinstvo Hrvata i predložila novo Predsjedništvo u sustavu: 

A) Sastav novog Predsjedništva ZHRM

 1. Nevenka Kostovska, Predsjednica 
 2. Stanko Nevistić, Dopredsjednik
 3. Dr. Goran Čogelja, član
 4. Dr. Marina Mališ Sazdovska, član
 5. Žarko Kamčev, član
 6. Josip Tunić, član
 7. Nenad Nemet, član, Predsjednik Ogranka Skopje
 8. Ivan Šerkinić, član, Predsjednik Ogranka Kumanovo
 9. Petar Dimitrovski, član, Predsjednik Ogranka Bitola
 10. Naum Dunovski, član Predsjednik Ogranka Struga-Ohrid i 
 11. Ivan Kašuba, Predsjednik Ogranka Štip
 12. Nenad Živković, savjetnik vlade RH iz RM, za Hrvate izvan Hrvatske
 • G-đa Jadranka Čadinovska, tajnica
 • G-din Stipo Štrbac, rizničar

B) Sastav novog  Suda časti:            

 1. Pero Katalinić
 2. Lovro Keleman
 3. Ivan Bogoevski Starčević

      C) Sastav novog  Nadzornog odbora:            

 1. Katarina Kostadinova 
 2. Ljiljana Ordev Klinić
 3. Matilda Petrovska                            

Na kraju radnog dijela Sabora, Predsjedavajći Radnog Predsjednišva g. Goran Čogelja je istaknuo da su kandidati za članove Predsjedništva i ostalih organa dobili jednoglasnu potporu svih delegata. 

Po završenom glasovanju Predsjednica ZHRM g-đa Nevenka Kostovska je pozdravila sve nazočne, zahvalila im se na povjerenju i pozvala ih na dalji rad u interesu Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji i svečano zatvorila rad XX Sabora.

Skopje  20.05.2018 godina

Srijeda 10.06.2020