Godišnji Sabor ZHRM 2019

Zapisnik s održanog 21. Godišnjeg Sabora ZHRM održanog 22.06.2019 god. u Skopju

U nedjelju 22. Lipnja 2019 u 12h u dvorani Savjeta Grada Skopja, održan je 21. Godišnji Sabor ZHRM-a koji je bio organiziran u dva dijela, svečani i radni dio.  U svečanom dijelu, pored prisutnih delegata Godišnjeg Sabora, nazočili su slijedeći uzvanici iz političkog, društvenog i javnog života Makedonije:

 • G-din Edmond Ademi, Ministar za dijasporu u Vladi R.S. Makedonije ,
 • njena Ekselencija g-đa Danijela Barišić Veleposlanica Republike Hrvatske u R.S. Makedoniji, 
 • G-din Rubin Zemon, Zastupnik  u Sobranju R.S. Makedonije  i predstavnik manjinskih zajednica u Makedoniji 
 • G-din Nikola Šalvarinov, direktor Agencije za iseljeništvo pri Vladi R.S. Makedonije  
 • G-din Nenad živković, član savjeta Vlade R.S Makedonije za Hrvate izvan Republike Hrvatske 

1. Osnovni postulati Svečanog dijela rada Sabora 

U svom pozdravnom govoru učesnicima Sabora Predsjednica Zajednice g-đa Nevenka Kostovska je istakla da je u godini iza nas  ostvaren strateški cilj Zajednice u cilju očuvanja, jačanja i razvoja hrvatskog zajedništva, te gospodarskog i općeg napretka hrvata koji žive u Makedoniji. Potencirala je potporu „Središnjeg državnog ureda za hrvate izvan Hrvatske“ i g. Milasa lično, koji podupire brojne aktivnosti Hrvata u Makedoniji i kako je rekla, novu realnost Zajednice, nesebičnu podršku Makedonskih institucija u realiziranju aktivnosti Zajednice. Najavila je osnovne smjernice budućih aktivnosti Zajednice, nove insitucionalne aktivnosti kako i kadrovsko doekipiranje Zajednice. 

Veleposlanica  Danijela Barišić je naglasila važnost funkcioniranja ZHRM-a. u Makedoniji, najavila nesebičnu političku I poslovnu podršku Veleposlanstva I Institucija Republike Hrvatske u daljnem razvoju Zajednice, pozdravila je najavljeni novi “Zakon o popisu stanovništva u R.S Makedoniji” koji bi bio, dobar temelj da znamo koliko Hrvata živi u R. S. Makedoniji, koliko se osjeća  Hrvatima, kolika je Zajednica I koliko može doprinijeti odnosima za Hrvatskom.

Istaknula je ulogu Republike Hrvatske u Makedonskom putu prema EU jer Hrvatska, kao najmlađa članica, zna koliko su važne manjine, čuvati tradicuju, kulturu I najavila podršku Makedonskim institucijama za vrijeme Predsjedavanja Hrvatske sa EU od 1. Siječnja 2020 god. 

Delegatima se obratio i Ministar u Vladi, g-n Edmond Ademi koji je istaknuo važnost suradnje dviju zemalja I naroda. Nakon  7-8 god. zastoja u odnosima po pitanju zaštite manjina ,rekao je Ademi, Mješovita Vladina Komisija drži ritam što je obaveza potpisanog ugovora.Potencirao je da će Ministarstvo kulture podržati izdavanje novina “ Hrvatska reč” I još tri projekta koje predlaže ZHRM , te potencirao uspjeh u realizaciji Zaključaka 3. Sastanka MMO-a vezanog za zapošljavanje pripadnika Hrvatske manjine u Državnim organima u S.Makedoniji Komentirajući budući popis stanovništva, istakao je da  svaka osoba može se izraziti kojoj nacionalnosti pripada onako kako želi i kako se osjeća, što će Vladinim institucijama dati širu sliku o tome koliko ljudi živi izvan svoje domovine.

Nikola šalvarinov, Direktor  Agencije za Iseljeništvo, u svom obraćanju je potencirao odličnu dosadašnju suradnju Agencije I Predsjedništva Zajednice, potencirao aktivnosti Agencije u cilju razvijanja  ideja o boljoj suradnji između Hrvata u Republici Makedoniji i Makedonaca u Republici Hrvatskoj I najavio organiziranje novih Konferencija, Radionica,  Seminara, Prezentacija I Treninga za optimalno koristenje EU fondova za potrebe Zajednice, a posebno je istaknuo promociju  makedonsko –hrvatskog  govornika.

Predstavnik prava manjina u makedonskom Sobranju, Zastupnik Rubin Zemon, pored deklarativne založbe za institucionalnu zaštitu prava Hrvatske Manjine u Makedoniji,  najavio je da će uskoro u Makedonskom parlamentu početi rasprava o predloženim izmjenama i dopunama zakona o praznicima, gdje će biti predložen 25.06 za neradni dan za hrvatsku zajednicu u R.S.Makedonije  a ako dođe do promjene izbornog modela,najavio je mogućnost osiguranja 1-2 mjesta u parlamentu koja  bi bila garantirana za  pripadnike tzv. “ostalih zajednica”.

G-n Nenad  Živković kao član Savjeta Vlade za Hrvate izvan R.S. Makedonije je potencirao Utemeljenje prijateljskih i inkluzivnih odnosi između Zajednice  i Makedonskih državnih i loklanih institucija, finansisku potporu Makedonskih državnih i lokalnih institucija i Hrvatskih državnih organa pri finansiranju projekata Zajednice sukladno godišnjem plana rada ZHRM iz kojeg proizlaze projekti, a posebno s Agencijom za iseljeništvo i Dirktorom Šalvarinovim. Analizirao je Međunarodnu suradnju Zajednice i njega kao člana Savjeta,  pri aktivnom učešću u aktivnostima Hrvatskih državnih institucija (izmjeni zakona o HR-državljanstvu, dvostuko oporezivanje, povratak Hrvata u domovinu i sl….). U godini iza nas fokus je bio na jačanju položaja Hrvata u zemljama gdje Hrvati imaju status manjine i potencirao odličnu suradnju sa predstavnicima Ureda za Hrvate izvan Hrvatske u Zagrebu. Najavio je daljnju aktivnost u kontinuiranim kontaktima sa predstavnicima kako Vlade RH tako i Vlade RS Makedonije. 

2.Radni dio rada Sabora

Prisutni delegate su jednoglasno izabrali Radno predsjedništvo u sastavu:

 • Predsjednik  d-r Goran Čogelja,
 • Članovi: 
  • Žarko Kamčev,
  • Stanko Nevistić,
  • Nenad Nemet i  
  • Zorica Trajčevska

 Istovremeno su predloženi I jednoglasno izglasani :

 • Zapisničar: Violeta Zajkova Stojanovska i
 • ovjerivači zapisnika Snježana Zajkova Delivanova I Jadranka Čadinovska

Radno predsjedništvo je predložilo a Delegati Sabora jednoglasno usvojili slijedeći Dnevni red:                                                   

Dnevni red

 1. Utvrđivanje I usvajanje Dnevnog reda rada Sabora
 2. Usvajanje novog Statuta ZHRM
 3. Izvješće o financijskom poslovanju ZHRM za 2018 god.
 4. Izvješće Nadzornog odbora za 2018 god.
 5. Izvjšće o radu ZHRM za 2018 god.
 6. Izvješće Suda Časti
 7. Izbor novih članova Predsjedništva ZHRM
 8. Razno

Otvarajući raspravu po točci 2. “Usvajanja novog Statuta ZHRM”, G-n Goran čogelja je objasnio da je ovo točka koja se provlači puno Sabora unazad I pozdravio napore radne skupine za izradu novog Statuta da se konačno pripremi novi tekst. Kao predsjednik Radne Skupine  Franjo Ipša govorio je o predloženim izmjenama Statuta i detaljno je prezentirao izmijenjene članke. Napomenuo je da su pri izradi konačnog teksta novog Statuta korišteni prijedlozi Predsjedništva ZHRM, ogranaka Zajednice u Kumanovu, Bitolju i Skopju. Generalno radi se o izmjenama odredaba Statuta I na suštinskoj, formalnoj I neformalnoj razini. Radna skupina je vodila računa o praktičnom funkcioniranju Zajednice imajući na umu I negativne operativne aktivnosti u prošlom periodu od strane dijela rukovodstva Zajednice. 

Na otvorenoj raspravi o predloženim  izmijenama I dopunama Statuta, Delegat  Siniša Ivanović je tražio pojašnjenje  oko izmjene članka 23 I članka 25. vezanih za prijedlog da članovi Predsjeništva  imaju mandat od 2 godine  I da se umanji postotak (donji prag) sa 30% na 10% potrebnih članova Zajednice za učešće na Godišnjim Saborima Zajednice. Predsjednik radne skupine I brojni delegati, s različitim argumentima su prihvatili prijedlog izmjene članka 23 I članka 25. 

Jedna od istknutijih diskusija po ovoj točci dnevnog reda, vezanih za izmjene Statuta,  je bila  predsjednice  Kostovske  koja je istaknula da je Zajednica krovna udruga , da je neophodno potrebno da  svi projekti i informacije  trebaju prvo proći filter Predsjedništva Zajednice a cilju cijelosnog uvida koji Ogranak je aplicirao na odjeljnje projekte I koji Ogranak  sa koliko novca raspolaže  a u cilju optimalizacije, koordinacije I subordinacije I projekata I odobrenih sredstava. Istaknula je problem godinama unazad gdje su se odluke donosile bez Godišnjeg plana aktivnosti Zajednice I  bez kvoruma zbog otsustva starijih članova I nedovoljno financijskih sredstava za operativen I optimalan rad mladih članova. 

O važnosti promjene dijela članova Statuta govorio je I Predsjednik Ogranka Skopje  Nenad Nemet koji je istakao da u Ograncima ima mali broj aktivnih članova, što otežava organizaciju Godišnjeg Sabora posebno na razini Ogranka Skopje  I je mišljenja da sa smanjenjem donjeg praga na 10% pristunih članova će se postići  optimalna  mogućnost operativnog funkcioniranja Zajednice. 

U daljnjoj diskusiji o predloženim izmjenama i dopunama Statuta, počasni Predsjednik Zajednice šišak je potencirao  da su predložene izmjene  izuzetno korektne I da prijedlog treba usvojiti. S druge strane Delegat Katalinić je pohvalio predložene izmijene i dopune Statuta i  predlozio da se isti usvoji. Delegat Nevistić komentirao je predložene izmjene u dijelu mandata članova Predsjedništva opravdajući prijedlog I je mišljenja da je očekuvano da se nakon prve godine rada članova Predsjedništva mogu očekivati optimalni rezultati rada.  

Prije glasovanja predloženih izmjena Statuta g-n Nevistić  je pročitao izvješće Verifikacione komisije, da  je po broju članova ZHRM, broj delegate – ukupno 60. Na 21-om Saboru prisustvuje 41 delegat sto omogućava rad po dnevnom redu. Na produžetku radnog djela prisustvuje 36 delegata što omogućuje produžetak Sabora.Na prijedlog Predsjedavajućeg Sabora, prvo se glasovalo za neosporene članove Statuta i one su usvojene za 36 glasa “ZA”. Glasovanje za izmjene članka 23  je bilo 34 “ZA”, a 2 protiv, a za izmjene člana 25 svi si glasovali “ZA” a  1 je bio suzdržan.

U dijelu točke 3. Sabora – Financijsko izvješće rada Zajednice , prezentirajući isti,  g-đa  Kostovska  je istaknula da ZHRM RASPOLAZE SA 1 glavnim racunom i 5 podracuna. Glavni racun je krovne zajednice ZHRM i 5 podracuna za ogranke u Skopju, Kumanovu, Stipu, Bitoli i Ohrid- Struga;  U tijeku 2018 g. Aktivni racuni koji su otvoreni u Komercijalnoj banci Skopje bili su : ZHRMa, Skopja i Kumanova; Za sve racune i podracune u svibnju 2018 su denesene posebne odluke o potpisnicima istih; Za sve racune navremeno i uredno se podneseni Godisnji zavrsni racuni preko ovlastenog računovodstvenog biroa;  Navela je da su izvori financiranja Zajednice u tijeku 2018 g. bili na 2 razine, na razini Drzavnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske i Veleposlanstva RH u RSM. Istaknuta je  bitna razlika u za 2019 godinu gdje se ocekuje i jos 2 nov razine izvora financiranja, pored 2 gore navedena, a to su za prvi put u povijesti Ministarstvo kulture Makedonije kao i Gradonačalnik Grada Skopja – naseg domacina danas. 

Navedeno je da je prakticnim radom navedenih ziro racuna, ovo Predsjednistvo je otpocelo u svibnju 2018 i nasljedilo 400.000 denara duga poznatim slucajem bivse tajnice i riznicara Zajednice da je ukupno  ostvaren prihod od cca 1 mil denara, 300.000 na racun ZHRMa, 670.000,00 denara Ogranku Skopje i 30.000 den ogranku Kumanovo da su Optimalnim i ekonomičnim radom, realizirani  gotovo svi predivđšeni projekti u Godišnjem planu rada Zajednice a pokrivene su i dospjele obveze u ukupnoj visini od 564.000 denara a izvršen je i povrat sredstava u ukupnoj visini od 75,000 den Uredu u Zagrebu. Ujedno je informirala Delegate Sabora da Zajednica u važnoj 2019 g. očekuje priliv 1,55 mil denara iz slijedećih izvora financiranja:  Iz Republike Hrvatske: 1,200,000 denari iz Državnog Ureda za Hrvate izvan Hrvatske a Iz Makedonije, na 2 razine ukupno 350,000.00 denara od koi 200.000 denara iz  Ministarstva Kulture RSM za realizaciju projekata iz oblasti kulture i  150,000.00 denara od Gradonacalnika Skopja. 

U dijelu točke 4.  „izvješće Nadzornog odbora“ za financijski izvještaj o radu Zajednice za 2018 g., Predsjednik Nadzornog odbora Matilda Petreska je dostavila pozitivno izvješće svekupnom radu Zajednice. Istaknula je da je s tako malo sredstava puno toga postignuto i da se polako vidi globalni i cjeloviti uspjeh. 

U dijelu točke 5. „Izvješće o radu Zajednice za 2018 g.“ Predsjednica  Kostovska podnijela je izvješće za rad ZHRM-a 2018. godine. Naglasila je da je Zajednica uspjela provesti “Godišnji plan i program aktivnosti za 2018. godinu” s preciznim opisom aktivnosti, rokom izvršenja i financijskim implikacijama, s ciljem praktične provedbe. Strateški cilj Zajednice ostvaren je, naime, očuvanje, jačanje i razvoj hrvatske zajednice, te gospodarski i opći napredak Hrvata koji žive u Makedoniji, kao i jačanje hrvatskih interesa, uzimajući u obzir sve specifičnosti i različite potrebe. Najvažnija operativna aktivnost je, rekla je Kostovska sastanak makedonsko-hrvatskog Međuvladinog mješovitog odbora (MMO) u lipnju 2018. godine koji je osnovan u skladu s”Sporazumom o zaštiti makedonske manjine u Republici Hrvatskoj i zaštiti hrvatske manjine u Republici Makedoniji”, koji će se održati u Zagrebu sljedećeg mjeseca, kao i aktivno sudjelovanje u Savjetu za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Prioriteti ZHRM-a su jačanje suradnje s državnim tijelima Republike Hrvatske, a posebice s Vladinim Uredom za Hrvate izvan Hrvatske, jačanje suradnje s predstavnicima Vlade S.Makedonije, a posebice s Uredom ministra za dijasporu u Vladi Republike S.Makedonije, Ministarstvom kulture, gradonačelnikom Skoplja za održavanje 4. sjednice Međudržavne komisije. Hrvatska i Makedonija za zaštitu manjinskih prava (MMO), koje će se održati u Zagrebu tri tjedna.

Istaknula je da smo postigli cilj – jačanje suradnje sa državnim tijelima Republike Hrvatske a osobito sa Vladinim uredom za Hrvate izvan Hrvatske, g. Milasom i njegovim timom, s kojom se potvrdila politika posvećenosti prema Hrvatima koji žive i rade van matice zemlje, bez obzira na status u tim zemljama a ta suradnja se reflektira niz intenzivnoj zajedničkoj  analizi dosadašnje suradnje, načina i visine finansiranja aktivnosti Zajednice i drugo.

Navela je da je prvi puta u povijesti Makedonska Vlada putem nadležnih institucija, za projekte ZHRM obezbijedila financijska sredstva. Iako su ista nedostatna  za praktičnu i sveukupnu realizaciju projekata i u omjeru 1:5 od iznosa što financiraju Hrvatske državne institucije, naglašava se ovaj tzv. „Prvi korak“ i se ohrabruju Makedonske institucije da inteziviraju financiranje projekata Zajednice.

Istaknula je da smo postigli cilj – učvrstili  ulogu Savjetnika Vlade Republike Hrvatske iz Republike Makedonije, za Hrvate izvan Hrvatske koji je, prema kazivanju pretstavnika Ureda iz Zagreba, jedan od najaktivnijih Savjetnika Vlade i koji institucionalno štiti interese Hrvata u Makedoniji;  da smo ustpostavili   aktivnu, principijelnu, inkluzivnu, iskrenu i prijateljsku suradnju sa predstavnicima Republike Hrvatske u Veleposlanstvu RH  u Skopju; da smo kao Narod i Zajednica uspjeli smo u ovom životnom, društvenom i političkom opkruženju u kom živimo i stvaramo razviti odlične odnose sa predstavnicima i udrugama drugih nacionalnih manjina u Makedoniji s ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa, da smo jačali ulogu Katoličke crkve u Skopju ima vrlo važnu ulogu u našem djelovanju i opstojanju na ovim prostorima; da smo na operativnom planu, uspjeli  da niz okvir formiranja radnih skupina u Predsjedništvu jasno kanalizirati sve aktivnosti zajednice preko programiranja i projektiranja aktivnosti.

Kostovska je izrazila uvjerenje da  ovaj tim je spreman i već je naprvio strategiju  utvrđivanja pregovaračkih pozicija za buduće pregovore sa predstavnicima Makedonskih institucija u cilju zapošljavanja pripadnika hrvatske zajednice u Makedoniji u okviru projekta “okvirnog zapošljavanja manjina”. Kao rezultat intenzivnog rada i koordinacije sa nadležnim državnim tijelima Makedonske vlade, s ponosom ističem da je uspješno otpočeo proces zapošljavanje predstavnika Hrvatske zajednice u državnim, javnim i lokalnim tijelima vlasti Makedonije.

U široj diskusiji po 3 izvješća, razvila se šira diskusija, u kojoj , Delegat Ljerka Tot Naumova je čestitala timu za koji je rekla da je spasila Zajednicu. Tražila je više angažmana mladih, te da će više Hrvata biti uključeno u razne projekte.
Slične diskusije su vodili i Delgat n Vlaho Branđolica i Petar Katalinić koji je istaknuo da je Zajednicu postavila na noge sadašnja predsjednica Nevenka Kostovska. 

U dijelu Šeste točke dnevnog reda „Izvješće Suda časti“ podnesen je Izvještaj Lovre Kelemena o slučaju zlouporabe financijskih sredstava koj e izvršen sa strane bivše tajnice – Rizničarke Sanja Bujan Veljanovska u vrijeme rada predsjednika Zajednice, Antuna Kuljevana, o kojem se u nekoliko navrata raspravljalo, ali bez konačne odluke. 

U izvještaju Suda časti je navedeno da je novi sastav Predsjedništva ZHRM u siječnju 2018, po otkrivanju nepravilnosti u radu Sanje Bujan Veljanovske – bivše Tajnice i Rizničarke Udruge, do Vaska Tumanovskog, Advokata iz Skopja, je podnijela prijedlog za pokretanje Kaznene prijave protiv navedene a zbog osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo od čl. 239 – zatajivanje i čl. 240 – posluživanje, iz Kaznenog zakona RM, da je  Vasko Tumanovski, Advokat iz Skopja,  06.03.2018 g. do Osnovnog Javnog Tužilaštva u Skopju je podnio Krivičnu prijavu protiv Sanje Bujan Veljanovske i da je u krivičnoj prijavi navedeno da je Sanje Bujan Veljanovske kao Tajnik i Rizničar Udruge u tijeku 2017 godine neovlašćeno i za sebe od žiro računa Udruge prisvojila iznos od 539,628.00 denara.   Istaknuto je se da ja osumnjičena prije podnošenja Krivične prijave, 28.01.2018 g. potpisala Notarski akt – izjavu kod Javnog bilježnika Biljane Pecovske iz Skopja u kojoj pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da ima primljen iznos od 420,000.00 denara od ZHRM i da se obvezuje da će isti iznos vratiti u roku od 15 dana. U periodu travanj – lipanj 2018 g. Nadležni tužitelj Martin Mitrevski je obavio 4 informativna razgovora s osumnjičenom Sanjom Bujan Veljanovskom na kojima je ista izjavljivala da će navedeni iznos vratiti ZHRM u najkraćem mogućem roku, što se nije obistinilo. U izvještaju je navedeno da je Predsjedništvo ZHRM je, sagledavajući cjelokupnu situaciju, preuzelo sve zakonske i dopunske aktivnosti u cilju optimalizacije ovog spora. Po pozivu nadležnog tužitelja, delegacija ZHRM je bila na sastanku s g. Mitrevskim u svojstvu predstavnika oštećenog pravnog lica pri što je dostavljeno Ekonomsko-financijsko vještačenje pri čemu je točno utvrđen nesporni dug za koji je Sanja Bujan Veljanovska oštetila ZHRM pri čemu je utvrđen iznos od 431,764.00 денари. I da Predsjedništvo Zajednice, sukladno svojim ingerencijama, naglašava da je preuzelo sve zakonske  i operativne aktivnosti u cilju povrata sredstava od oštećene, i predloži na prošlogodišnjem 20. Saboru da se Sanja Bujan Veljanovska i Anton Kuljevan predaju Sudu časti ZHRM-a koji bi trebao donijeti meritornu odluku o isključivanju navednih lica iz članstva ZHRM-a. U odnosu aktivnosti Osnovnog javnog tužiteljstva, Predsjedništvo je mišljenja da će isto donijeti pravičnu i meritornu odluku u interesu ZHRM.

U otvorenoj raspravi, sugerirano je a sukladno prijedlogu Suda časti, da se iz  članstva isključe  i Sanja Bujan Veljanovska i Ante Kuljevan, jer su, kako je rečeno, potkopali ugled Zajednice i svih Hrvata. Ivan Šišak je rekao da je Ante Kuljevan godinama bio tajnik ZHRM-a i da je morao znati način rada. 

Poslije obemne i konstruktivne diskusije, Predsjedavajući čogelja je predložio da se  glasa pojedinačno za prijedloge za isključenje iz Zajednice, pri što se Sud Časti povukao kako bi donio konačni prijedlog Delegatima Sabora, a Sabor je nastavio sa 9. točkom dnevnog reda,  izbor  članova Predsjedništva i Izvršnog odbora.

U istoj su dostvaljena 2 prijedloga umjesto Josipa Tunića za člana Predsjedništva se predlaže Violeta Zajkova Stojanovska  a na mjestu  Branka Sekovanića se predlaže novi člna Snežana Zajkova Delivanova

Prijedlozi su jednoglasno usvojeni. 

Na kraju rada, jednoglasnom odlukom Sabora  je odlučeno Sanja Bujan Veljanovska da bude isključena iz članstva u ZHRM-a i da je odluka o isključenju Ante Kuljevana  odgođena za slijedeći Sabor.

Skopje 26.06.2019

 

Četvrtak 11.06.2020