Govor Predsjednice na 20. godišnjem Saboru ZHRM

DELEGATIMA I GOSTIMA 20. GODIŠNJEG SABORA ZHRM

Dragi prijatelji!
Na ovom našem godišnjem Saboru htjela bih vas uvjeriti da ovaj tim iza mene, ima kapacitet, volju, želju, znanje i povijesnu mogućnost da ostavi trajne vrijednosti u ovoj Zajednici u cilju jačanje uloge ove Zajednice u kulturnom, povijesnom i poslovnom okruženju u kojem živimo i stvaramo – u našoj „drugoj domovini“ – Republici Makedoniji.

 1. Ovaj tim je spreman da radi na daljnjem jačanju suradnje sa državnim tijelima Republike Hrvatske a osobito sa Vladinim uredom za Hrvate izvan Hrvatske s kojom bi se potvrdila politika posvećenosti prema Hrvatima koji žive i rade van matice zemlje, bez obzira na status u tim zemljama (a i intenzivno se radi na zajedničkoj analizi dosadašnje suradnje, načina i visine finansiranja aktivnosti Zajednice i drugo)
 2. Potrebno je u narednom periodu učvrstiti ulogu Savjetnika Vlade Republike Hrvatske iz Republike Makedonije, za Hrvate izvan Hrvatske
 3. Želimo produbljenje suradnje sa predstavnicima Republike Hrvatske u Veleposlanstvu RH u Skopju
 4. Ovaj tim je već dokazao da ima kapacitet da inicira jačanje suradnje sa pretstavnicima Vlade Republike Makedonije a osobito sa Uredom Ministra za dijasporu u Vladi RM, što će biti jedan od najvažnijih prioriteta Zajednice a posebno niz jasno utvrđivanje definiranje stavova i aktivnosti Zajednice Hrvata u RM za pretsojeći 3.sastanak Medjudržavne komisije Hrvatske i Makedonije za zaštitu prava manjina (MMO)
 5. Mi smo spremni za daljnje razvijanje odnosa sa Katoličkom crkvom u RM na širim osnovama
 6. U ovom političkom opkruženju u kom živimo i stvaramo potrebno je i razvijanje odnosa sa predstavnicima i udrugama drugih nacionalnih manjina u Republici Makedoniji s ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa
 7. Ovaj tim je spreman i već je naprvio strategiju utvrđivanja pregovaračkih pozicija za buduće pregovore sa predstavnicima Makedonskih institucija a na osnovu analize položaja Hrvatske zajednice u Makedonskom ustavu gdje se Hrvati vode pod kategorijom “ostali” i samim tim se onemogućava punopravni status Hrvata u Makedoniji;
 8. Ovaj tim je spreman i već je naprvio strategiju utvrđivanja pregovaračkih pozicija za buduće pregovore sa predstavnicima Makedonskih institucija u cilju zapošljavanja pripadnika hrvatske zajednice u Makedoniji u okviru projekta “okvirnog zapošljavanja manjina”
 9. Ovaj opsežni plan traži kadrovsku ekipiranost, znanje, diplomatsko i političko iskustvo, sa koje sada raspolažemo i temelj svih budućih aktivnosti bi trebolo instiucionalno izgraditi niz prizmu „Godišnjeg plana i programa aktivnosti ZHRM“ sa preciznim opisom aktivnosti, rokom izvršenja i financiskim implikacijama a s ciljem realizacije istih. Za ovu aktivnost očekujem aktivnu participaciju svih članova Zajednice.
 10. Želim vas uvjeriti da niz okvir formiranja radnih skupina u Pretsjedništvu jasno ćemo kanalizirati sve aktivnosti zajednice preko programiranja i projektiranja aktivnosti.
 11. Ovaj tim ima viziju da dio godišnjih plana aktivnosti prezentira i pred nadležnim Makedonskim vlastima a u cilju financiranja istog. Prijedlog je da se od državnog proračuna RM obezbijedi 10.000-15.000 Eura godišnje za realizaciju plana i programa.
 12. Uz svesrdnu i već iskažanu podršku i Pretsjednice Republike Hrvatske i Ministrice Vanjskih poslova predložit cemo i direktnu komunikacijau sa Zajednicama Hrvata u regionu Zapadnog Balkana u cilju jačanja suradnje i zajedničkim učešćima u EU projektima.
 13. Pozivamo članstvo da do Pretsjedništvo Zajednice dostavi ideje, prijedloge, projekte u cilju aktivnog participiranja na EU projektima uz logističku pomoć stručnih službi Ureda za Hrvate izvan Hrvatske, Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova EU i Ministarstva vanjskih i europskih poslova pri Vladi Republike Hrvatske kao i Sekretarijata za Evropske Poslove Vlade Republike Makedonije.
 14. Predlaženo i aktivnu suradnju sa predstavnicima Makedonske radio-televizije (MTV) s ciljem organiziranja pogramskih sadržaja (kulturno-obrazovnih I dječjih emijsija) na javnom servisu – Makedonske radio televizije, za potrebe Hrvatske zajednice u Makedoniji
 15. Želimo pozdraviti formiranje „Makedonsko-Hrvatskog poslovnog kluba“ ovdje u Skopju i pozdraviti formiranje istog kao podružnice u Zagrebu. Zajednica će raditi aktivno na promoviranju biznis aktivnosti i u Makeodniji i Hrvatskoj.

Želim vas uvjeriti da je strateški cilj ZHRM očuvanje, jačanje i razvoj hrvatskog zajedništva te gospodarski i opći napredak, kako Hrvata u domovini, tako i Hrvata koji žive ovdje u Makedoniji. Zato će se osobito raditi na zaštiti prava i interesa Hrvata u Republici Makedoniji kako i na jačanju hrvatskih interesa, uvažavajući pri tome sve naše posebnosti i različite potrebe.

Skopje, Svibanj 2018

Srijeda 10.06.2020