Izaslanstvo ZHRM na Radnom sastanku s g. Aleksandrom Tolnauerom, predsjednikom Vijeća nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

Izaslanstva ZHRM-a i Agencije za ostvarivanje prava zajednica susrela su se 19. listopada 2021. U Zagrebu, s Aleksandrom Tolnauerom, predsjednikom Vijeća za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Predsjednik Vijeća g. Tolnauer upoznao je predstavnike ZHRM-a i AOPZ-a o radu Vijeća za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i njegovom ustroju. Pojasnio je i da Vijeće za nacionalne manjine financira godišnje planove i programe svih udruga građana 21 manjine kako je navedeno u Ustavu Republike Hrvatske, te je s nazočnima dostavio oficijalni document Savjeta –  “Kriterij financiranja I ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina I metodologija praćenja I vrednovanja provedbe financiranih programa”. 

Izaslanstvo ZHRM-a upoznalo je g. Aleksandara Tolnauera o aktivnostima i projektima koje ZHRM provodi tijekom godine kao i o potrebi izrade nacrta Pravilnika u okviru Projekta ZHRM, na temelju kojeg će se sistemski riješiti  uvjeti i kriteriji za sudjelovanje u projektima i javnim natječajima, način financiranja udruga, kao i uvjeti na temelju kojih bi se dodjeljivala sredstva, a i način kontrole korištenja i izvješćivanja o odobrenim sredstvima.

Utorak 19.10.2021