Zaključci III. sjednice drugog saziva

ZAKLJUČCI TREĆE SJEDNICE DRUGOG SAZIVA SAVJETA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Treća sjednica drugog saziva Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Savjet Vlade) održana je u razdoblju od 8. do 10. studenoga 2019. u Varaždinu. U radu sjednice, osim članova Savjeta Vlade, sudjelovao je i predsjednik Vlade Republike Hrvatske g. Andrej Plenković, brojni predstavnici državnih tijela i institucija, sveučilišne zajednice, Hrvatske radiotelevizije (dalje u tekstu: HRT), organizacija civilnog društva i Katoličke crkve. S obzirom na pitanja od izuzetne važnosti za Hrvate izvan Republike Hrvatske, ovogodišnja sjednica Savjeta Vlade bila je organizirana prema tematskim panelima na kojima su utvrđene konstruktivne smjernice, prijedlozi i zaključci kako slijedi: 

1. Glasovanje izvan Republike Hrvatske 

Ustavno pravo svakog građanina Republike Hrvatske je da može birati i da bude biran. Kada je u pitanju glasovanje, u slučaju ako se nisu prethodno registrirali, birači izvan Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj su u nepovoljnijem položaju od birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj koji su se propustili aktivno registrirati. Na putu glasovanja biračima izvan Republike Hrvatske stoje dvije prepreke: postupak prethodne registracije i mogućnost glasovanja samo u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, koja su mnogima udaljena, pa čak i nekoliko tisuća kilometara. Raspravom koja je slijedila panel, istaknuto je da veliki broj državljana Republike Hrvatske nije u mogućnosti izvršiti registraciju elektronskim putem te da veliki dio hrvatskih iseljenika s prebivalištem u inozemstvu nema e- osobnu iskaznicu. Slijedom navedenog, članovi Savjeta Vlade iznijeli su slijedeće zaključke na navedenu temu: 

• Savjet Vlade predlaže da se žurno razmotri mogućnost dopisnog i/ili elektronskog glasovanja hrvatskim državljanima u inozemstvu; 

• Savjet Vlade predlaže da se putem HRT-a Hrvatima izvan Republike Hrvatske omogući informiranje i tumačenje zakonskih odredbi vezanih uz prethodnu registraciju te da se članovima Savjeta Vlade pravovremeno dostave informacije o navedenom, kako bi te informacije mogli podijeliti hrvatskim zajednicama koje predstavljaju u Savjetu Vlade; 

• članovi Savjeta Vlade osnovat će radnu skupinu koja će raditi na prijedlogu poboljšanja postojećeg zakonskog okvira i taj prijedlog uputiti na razmatranje Vladi Republike Hrvatske; 

• Savjet Vlade ističe da je potrebno podizanje svijesti javnosti te društveno zagovaranje u ovom pitanju s obzirom na stupanj otežavanja korištenja građanskih prava hrvatskim državljanima izvan Republike Hrvatske. 

2. Očuvanje hrvatskog jezika i kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske 

Temeljem panela o očuvanju hrvatskoga jezika i kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske kao i hrvatskoga identiteta općenito, sukladno raspravi koja je uslijedila nakon tematskog panela, članovi Savjeta Vlade donose sljedeće zaključke i predlažu: 

• nastavak poticanja učenja i p(r)oučavanja hrvatskoga jezika i kulture izvan Republike Hrvatske, razvijanje novih kurikula, osiguravanje i povećavanje broja učitelja i koordinatora hrvatske nastave – nastave hrvatskoga jezika i kulture, kao i lektora hrvatskoga jezika, posebno u prekooceanskim državama; 

• osnivanje Centra za hrvatske studije u Južnoj Americi (Čile ili Argentina); 

• utemeljenje Instituta koji će voditi izravnu brigu o razvijanju međunarodne kulturne suradnje i promociji hrvatske kulture i jezika u inozemstvu; 

• aktivan rad na razvijanju svijesti o jedinstvenoj hrvatskoj kulturi koju baštine i stvaraju svi Hrvati i čiji su integralan dio sve specifične kulturne prakse, tradicijske i suvremene, svih Hrvata ma gdje god živjeli; 

• nastavak osiguravanja posebnih upisnih kvota za različite studijske programe na sveučilištima u Republici Hrvatskoj za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i potomaka Hrvata rođenih izvan Hrvatske; 

• unapređenje postojeće i uspostavljanje nove suradnje između sveučilišta u Republici Hrvatskoj te hrvatskog Sveučilišta u Mostaru sa sveučilištima u državama u kojima žive predstavnici Hrvata izvan Republike Hrvatske i hrvatske nacionalne manjine te poticanje razmjene studenata i nastavnika. 

3. Položaj i status Hrvata u Bosni i Hercegovini 

Savjet Vlade pozdravlja angažman nositelja zakonodavne i izvršne vlasti Republike Hrvatske, predsjednice Republike Hrvatske te zastupnika iz Republike Hrvatske u Europskom parlamentu u zagovoru europske budućnosti Bosne i Hercegovine te jednakopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda kao i napore koje ulaže Vlada Republike Hrvatske u stvaranju uvjeta koji osiguravaju dugoročni ostanak Hrvata u Bosni i Hercegovini kroz potporu projektima od strateškog značaja za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. 

Savjet Vlade izražava jasan stav i potporu ispunjenju strateškog cilja hrvatske politike u Bosni i Hercegovini kroz očuvanje cjelovitosti Bosne i Hercegovine te ostvarenje potpune suverenosti, konstitutivnosti i jednakopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini kroz izmjene Izbornog zakona i Ustava Bosne i Hercegovine. Nametnutim promjenama Ustava i Izbornog zakona od strane predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini se našao pod prijetnjom gubitka ustavne konstitutivnosti i političkog subjektiviteta. Eklatantan primjer je nemogućnost izbora legitimnih predstavnika hrvatskog naroda u institucije Ustavom predviđene za legitimno zastupanje, a to su u prvom redu Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine. 

Savjet Vlade je prepoznao i utvrdio kako je hrvatska javnost nedovoljno upoznata s izazovima i poteškoćama s kojima se susreće hrvatski narod u Bosni i Hercegovini te u tom smislu izražava nezadovoljstvo radom HRT a, koji u niz primjera pokazuje neprofesionalnost u obradi ove teme. 

Kako bi se poboljšao položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini kao i suradnja s Republikom Hrvatskom, a temeljem rasprave koja je slijedila nakon panela, članovi Savjeta Vlade iznose zaključke kako slijedi: 

• kao strateški cilj međunarodne i vanjske politike Republike Hrvatske, predlaže se nastavak potpore Vlade Republike Hrvatske i svih institucija Republike Hrvatske članstvu Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji i NATO – u; 

• kako bi se osiguravali uvjeti za održivi ostanak, opstanak i povratak Hrvata u Bosni i Hercegovini, Savjet Vlade ističe potporu snažnijoj gospodarskoj suradnji između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine te potrebu poticanja i stvaranje uvjeta za gospodarsko ulaganje hrvatskog iseljeništva u Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu; 

• predlaže se održavanje tematske sjednice u Hrvatskom saboru (Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske) o objektivnom informiranju hrvatske javnosti o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, hrvatske nacionalne manjine u europskim državama i hrvatskog iseljeništva; 

• u cilju ukupnog unapređenja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Savjet Vlade predlaže donošenje odluke Hrvatskog sabora o Danu Hrvata izvan Republike Hrvatske te predlaže njegovo kasnije utvrđenje kao spomendana u Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj. 

4. Hrvatska radiotelevizija i program za Hrvate izvan Republike Hrvatske 

Hrvatska radiotelevizija ispunjava obaveze ugovora između HRT-a i Vlade Republike Hrvatske – pokrenuti su novi programi i emisije koje prate događaje važne za Hrvate u Bosni i Hercegovini, iseljeništvu u Europi i prekooceanskim državama, kao i hrvatske manjine te je povećan broj dopisništava u Bosni i Hercegovini. Pokrenuta je emisija na HTV i Hrvatskom radiju „Globalna Hrvatska“ koja je stekla veliku popularnost među Hrvatima izvan Republike Hrvatske, pokrenut je serijal „Mostovi“, koji predstavlja znamenite Hrvate u svijetu na polju kulture i znanosti, emitirana je serija o Hrvatima u Čileu, a u pripremi je i emisija o Hrvatima u Argentini te se razmišlja i o humanitarnoj televizijskoj emisiji pod naslovom „Mi Hrvati“ u koju bi bili uključeni Hrvati u raznim krajevima svijeta. 

Uz vidljiv pomak u praćenju života Hrvata u svijetu, Savjet Vlade formulirao je nekoliko preporuka prema HRT-u kako bi gledatelji i slušatelji u domovini još više saznali o Hrvatima izvan domovine. Slijedom navedenog, članovi Savjeta Vlade donose sljedeće zaključke i predlažu: 

• održavanje tematske sjednice Saborskog Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske o programu HRT za Hrvate izvan Republike Hrvatske; 

• emitiranje emisije Globalna Hrvatska na I. programu HTV-a koji ima veću gledanost kako bi informacije o Hrvatima izvan Republike Hrvatske mogle doći do većeg broja gledatelja u domovini; 

• otvaranje novih dopisništava u Bosni i Hercegovini te pojačavanje ljudskih resursa dopisništva u Sarajevu; 

• sustavnije praćenje Hrvata u Bosni i Hercegovini, njihovu intenzivniju prisutnost u informativnim programima; 

• da se ispita mogućnost za premještanje termina prikazivanja specijalne emisije o Hrvatima u Bosni i Hercegovini u gledanije termine; 

• da HRT pripremi posebnu emisiju prije izbora sa svim relevantnim informacijama za Hrvate izvan Republike Hrvatske; 

• snimanje i emitiranje serijala o hrvatskim manjinskim zajednicama u europskim državama. 

Varaždin, 10. studenoga 2019.