Godišnji izvještaj o radu ZHRM za 2019 g.

Sukladno statutarnim obvezama a cilju optimalnog izvještavanja Članova Predsjedništva ZHRM i članstva Zajednice Hrvata u Makedoniji dostavljam Godišnji izvještaj  realiziranih aktivnosti ZHRM  u 2019 godini: 

Osnovni zaključci realiziranih aktivnosti ZHRM u 2019 g. 

 1. FORMA OPTIMALNOG RADA ZHRM 

Ističe se da je ZHRM  u 2019 g. konačno dobila formu optimalnog rada koju, utjecajna oragnizacija kao ZHRM, u svojoj sredini djelovanja, mora imati. Svakoj realizaciji aktivnosti se prilazi s makismalnom profesionalnošću, sa studioznim pristupom, striktno zapažajući ne samo procedure javnih natječaja koji su raspisani, već i pridržuvajći se i zakonskih procedura lokalne legislative.  Nesporan je optimalni menadžment pristup dijela članova Predsjedništva u strategiji aktivnosti daljnjeg jačanja prava i položaja Hrvata  u Makedoniji kao i u praktičnoj realizaciji projekata, što se temelji na jasnoj viziji aktivnosti i realne percepcije u kojoj okolini se nalazimo. Optimalna organizacija 21. godišnjeg Sabora ZHRM u lipnju 2019 g., uz prisustvo velikog broja članova Zajednice, ličnosti iz društvenog, političkog i javnog života i diplomatskog kora Makedonije, nesumnjivo predstavlja statutarni i institucionalni okvir za daljnje očuvanje, jačanje i razvoj hrvatske zajednice, te gospodarski i opći napredak Hrvata koji žive u Makedoniji, kao i jačanje hrvatskih interesa, uzimajući u obzir sve specifičnosti i različite potrebe.

 1. PODIGNUT UGLED I UTJECAJ ZHRM  U JAVNOM, DRUŠTVENOM I POLITIČKOM ŽIVOTU MAKEDONIJE 

Nesporno podignut ugled i utjecaj ZHRM u političkom i javnom životu Makedonije. Ističe se da je u  periodu Božićnih i Novogodišnjih blagdana – Predsjednica 3 puta gostovala svojim intervjuima na Javnom TV servisu (MRTV) a povodom božićnog koncerta; Badnje večeri u Katoličkoj crkvi i Predsjedničkih izbora u RH. U ovom skupu aktivnosti, naglašava se i redovno tiskanje časopisa ZHRM – „Hrvatska riječ“, koja se u nad 400 primjeraka poštom distribuira – direktno članovima ZHRM, kao i po utvrđenoj listi,  ličnostima iz društvenog, javnog, kulturnog i političkog života i Makedonije i Hrvatske. 

Svojim jasnim strateškim ciljevima i principijenim stavovitma, utjecaj Zajednice u Vladinim institucijama i Makedonije i Hrvatske je na vrlo visokoj razini. Permanenti su kontakti sa Predstavnicima Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, s Maticom Hrvatskom, s Hrvatskim Saborom, u Hrvatskoj, kao i  s Ministrom Dijaspore, Ministrom Kulture i  Gradonačalnikom Skopja u Makedoniji. Nesporna e deklarativna i operativna  potpora svim aktivnostima zajednice. 

 1. AKTIVNO UČEŠĆE I REALIZACIJA ZAKLJUČAKA  MEĐVLADINOG MJEŠOVITIOG ODBORA  (MMO)  ZA ZAŠTITU HRVATSKE MANJINE U MAKEDONIJI I MAKEDONSKE U HRVATSKOJ 

Realizacija  4. MMO-a u lipnju u Zagrebu temeljem “Sporazuma o zaštiti makedonske manjine u Republici Hrvatskoj i zaštiti hrvatske manjine u Republici Makedoniji” potpisanog 2007 godine, prije kojeg je Predsjedništvo ZHRM na posebnoj sjednici dalo jasne smjernice i stavove članu Makedonskog dijela MMO-a (Nenad Živković) a na kojem su postignuti optimalni zaključci u cilju  poboljšanja statusa i položaja Hrvatske manjine u Makedoniji. Ovdje se ističe spremnost dijela članova Predsjedništva koji su uspjeli „prepoznati moment“;  kada je optimalno vrijeme, koje je mjesto i koji je način-institut za optimalni budući razvoj ZHRM-a i opstanka Hrvatske zajednice u Makedoniji. 

Istovremeno, se naglašava da je utvrđeno da je nephodno potrebna koordinacija i optimalizacija aktivnosti svih članova Makedonskog dijela MMO-a  kako i dopuna s novim članom iz Ministarstva Financija Vlade Makedonije  a s ciljem optimalne pripreme 5. sjednice MMO-a koja će se održati u Skopju u rujnu 2020 g.  

 1. AKTIVNOSTI ČLANA SAVJETA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE – PREDSTAVNIKA HRVATSKE MANJINE ZA MAKEDONIJU – g. Nenada Živkovića 

Kao jedne od značajnih i uspješnih aktivnosti u 2019 g. ističe se učvršćavanje  uloge g. Živkovića kao člana Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH – predstavnika hrvatske manjine za Makedoniju, a koji je, prema kazivanju pretstavnika Ureda iz Zagreba, jedan od najaktivnijih Savjetnika Vlade i koji institucionalno štiti interese Hrvata u Makedoniji;  

Naglašava se njegova nesporna uloga u uspostavljanju aktivne, principijelne, inkluzivne, iskrene i prijateljske suradnje sa predstavnicima Vladinih insitutucija Republike Hrvatske i Makedonije, s predstavnicima Veleposlanstva RH  u Skopju; s nevladinim udrugama i u Hrvatskoj i Makedoniji kao i aktivnost sa drugim Vladinim Savjetnicima – predstavnicima Hrvata u Regiji Zapadnog Balkana  i Jugoistočnoj Europi. 

Istovremno, niz aktivnosti g. Živkovića prepoznaje se da smo kao Narod i Zajednica uspjeli ovom životnom, društvenom i političkom opkruženju u kom živimo i stvaramo, razviti odlične odnose sa predstavnicima i udrugama drugih nacionalnih manjina u Makedoniji s ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa, da smo jačali ulogu Katoličke crkve u Skopju koja ima vrlo važnu ulogu u našem djelovanju i opstojanju na ovim prostorima; da smo na operativnom planu, uspjeli  da niz okvir formiranja stručne službe i odbora u Predsjedništvu jasno kanalizirati sve aktivnosti zajednice preko programiranja i projektiranja aktivnosti.

 1. REALIZACIJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI 

Stručna služba ZHRM, pod vodstvom dijela Predsjedništva Zajednice je 2019 godine je stekla neophodno iskustvo pri dizajniranju, apliciranju, menadžiranju i realiziranju projekata sukladno specifičnim i različitim procedurama projekata financiranih od prije svega Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a manjim dijelom od Ministarstva Kulture Makedonije i Grada Skopja. Dizajniranje projekata, financijska konstrukcija, logistički tajming, kontaktiranje I ugovaranje s umjetnicima iz Republike Hrvatske i dr. operativne aktivnosti , je direktna aktivnost stručne službe, većeg dijela članova Predsjedništva no bez inventivnog pristupa, želje i kapaciteta manjeg broja članova Predsjedništva.

Ističe se povijesno prvo (poslije niza godina) financiranja dijela projekata Zajednice od strane Ministarstva kulture Makedonije i Grada Skopja. Svjesni fakta da niti Gradonačalnik Skopja niti član njegovog kabineta nisu oficijalni članovi Makedonskog dijela MMO-a, no I da u okviru Budžeta Grada Skopja je otvoren javni natječaj za financiranje programa kulture, odlučeno je da se aktivno participira na navednom natječaju sa 5 projekta za 2020 g., što bi trebalo biti kvalitativno novi odnos pomeđu Grada Skopja i ZHRM. S druge strane, ističe se odlični odnos s predstavnicima Ministarstva Kulture Makedonije, a koja bi se trebala materijalizirati u formi financiranja dijela već prijavljenih (ukupno 8) projekata a koji bi se realizirali u tijeku 2020 godine. 

Analizirajući realizirane aktivnosti u tijeku 2019 godine a svjesni političke podrške Ministra Dijaspore Makedonske Vlade (g. Edmonda Ademija)  ističe se da,  s njegovom logističkom podrškom na direktnom sastanku s Gradonačalnikom Šilegovim u travnju 2019 usmeno je dogovoreno da isti pruži direktnu potporu ZHRM putem besplatnog korištenja kapaciteta (dvorana za kulturno-umjetničke nastupe) s kojima upravlja Grad Skopje. U tom smislu dobili smo besplatno glavnu gradsku Vijećnicu gdje smo održali 21. Sabor ZHRM-a I dvoranu kulture “Salon 19 19” prilikom organiziranja koncerta “Šibenskih kantautora” u prisustvu Gradonačalnika Šibenika g. Željka Burića s njegovom delegacijom u listopadu 2019 g. 

 1.  GLASILO – ČASOPIS ZHRM – „HRVATSKA RIJEČ“

Glasilo Zajednice – „Hrvatska riječ“ je aktivnost sa kojom ZHRM se najviše ponosi, a koja je doživjela apsolutni procvat u 2019. g. ZHRM je uspjela „ispuniti kvotu“ izdavanja  4 broja u tijeku 2019 g. i pored otežanog finaciranja ili relativno kasnog financiranja projekta (studeni 2019). No bitno je naglasiti da je časopis podigao razinu informiranja ne samo članova ZHRM i Hrvata u MK, već je formiranjem nove redakcije postignuta viša razina pisanja tekstova a utvrđena je i distributivna lista ličnostima iz političkog, javnog i društvenog života MK sa nad 400 krajnjih korisnika  kojima se časopis dostavlja lično. Glasilo postaje prepoznatljiv i utjecajan brend u društvenom,javnom i političkom životu sredine u kojoj živimo, za što govori i cijeli niz intervjua što su za Hrvatsku riječ u tijeku 2019 godine dali Ministar Dijaspore u Makedonskoj Vladi g. Edmond Ademi; Ministar Kulture  g. Husni Ismaili i Gradonačalnik Skopja g. Petre Šilegov. 

Predsjedništvo je več odlučilo da tijekom 2020 g, a s obzirom na dinamiku već utvrđenih aktivnosti, a sa već realnim izvorima financiranja, časopis „Hrvatska riječ“ izlazi na dvomjesečnoj razini i na manjem broju stranica. Ovu aktivnost intezivirati u vrijeme Hrvatskog predsjedavanja Vijećem Europe u provoj polovici 2020.

 1. SLUŽBENA I RADNA POSJETA IZASLANSTVA ZAJEDNICE SREDIŠNJEM DRŽAVNOM UREDU U ZAGREBU, HRVATSKOM SABORU, HRVATSKOJ MATICI ISELJENIKA I MINISTARSTVU KULUTRE REPUBLIKE HRVATSKE 

Na poziv „Hrvatske Matice Iseljenika“, izaslanstvo Zajednice, na čelu s Predsjednicom ZHRM, Nevenkom Kostovskom, 29.11.2019 u Zagrebu je prisustvovalo na „25. Forumu Hrvatskih Manjina“. Skupu su nazočili Specijalni Predstavnik Ureda Predsjednice Republike Hrvatske, Specijalni Predstavnik Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Predstavnici „Središnjeg ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske“, Ministarstva Kulture Republike Hrvatske i predstavnici diplomatskog zbora u Republici Hrvatskoj. Na skupu su prisustvovale i delegacije Hrvata iz Austrije, Mađarske, Slovačke, Rumunjske, Srbije, Crne Gore i Makedonije.  Predsjednica Kostovska je imala  aktivno učešće u  u temama “Kulturna povijest manjinske zajednice” i ” Povijest zajednice kao osnova prava na opstanak i ostanak” a u izjavi za Hrvatski radio – Radio Zagreb je naglasila da je cilj ovog Foruma razmjena iskustva u državama gdje Hrvati imaju status manjine a u cilju jačanja njihovog statusa u matičnim državama a s ciljem njegovanja hrvatskog jezika, tradicije i kulture.

O položaju hrvatske manjine i izazovima s kojima se susreću predstavnici hrvatske manjine u Makedoniji, u Hrvatskom Saboru razgovarali su Predsjednik Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Božo Ljubić i član Odbora Željko Raguž s izaslanstvom ZHRM-a:  Žarkom Kamčevim, članom Predsjedništva i Međunarodnim Tajnikom i Nenadom Živkovićem, Savjetnikom Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan RH-predstavnik Hrvatske manjine za Makedoniju.

Ljubić je istakao kako se Hrvatska zalaže za politiku proširenja na države Jugoistoka Europe te kako će skorašnje predsjedanje Vijećem EU iskoristiti na samo za davanje podrške tim državama na njihovom eurointegracijskom putu već i za poboljšavanje položaja hrvatske manjine. Na incijativu izaslanstva ZHRM dogovorena  je organizacija sjednice Odbora za Hrvate izvan RH na kojoj će hrvatske nacionalne manjine dobiti priliku iznijeti svoje probleme i neriješena pitanja u svrhu ostvarivanja njihovog boljeg statusa u matičnim zemljama. Izaslanstvo  ZHRM je iskazalo važnost hrvatskog predsjedavanja Vijećem Europe u prvoj polovici 2020 g. te kako je to povijesni trenutak u kojem prostoji prostor da se osigura bolja potpora hrvatskim manjima, posebice u državama koje žele postati članicama EU. Analizirani su načini potpore hrvatskoj manjini u Makedoniji, razlozi ne sudjelovanja predstavnika hrvatske manjine u društveno političkom životu Makedonije i posljedice ne ostvarivanja prava hrvatske manjine utvrđenih u Međumješovitom Odboru dviju Vlada. 

Sugovornici su se složili da optimalna priprema za nastup na Sjednici Odbora za Hrvate izvan RH u ožujku 2020 g. i izrada komparativne analize položaja makedonske manjine u Hrvatskoj i hrvatske u Makedoniji može poslužiti objema državama za pronalaženje načina rješavanja određenih izazova, zaštite i unapređenja određenih prava nacionalnih manjina.

 U dijelu posjete Ministarstvu Kulture RH, Cilj radnog sastanka je bila koordinacija i subordinacija nastupa Hrvatskih Kulturno-umjetničkih društava, Asambala, Dramskih sekcija, Glazbenih i Likovnih umjetnika u Makedoniji, a u domenu strateškog cilja ZHRM – organizirana i zajednička promocija Hrvatske kulturne baštine. G-đa Hraste-Sočo je sistematski prezentirala realizirane aktivnosti Hrvatskih kulturnih djelatnika koji nastupaju u Makedoniji a su financirani sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske; prezentirala je načine i uslove financiranja u okvirima javnih natječaja i predložila konkretne mjere i aktivnosti u cilju boljeg strateškog planiranja budućih aktivnosti. Zajednički je konstatirano, da je zajednički ineres pravovremena razmjena informacija. Informirala je da je u tijeku završna priprema teksta Dogovora o suradnji između Ministarstva Kulture RH i Ministarstva Kulture RSM i da u tom smislu ZHRM svojim kapacitetima i konkretnim prijedlozima može bitno pridonijeti kvaliteti samog Dogovora.

 1. AKTIVNOSTI OČUVANJA  HRVATSKE KULTURNE BAŠTINE I HRVATSKOG JEZIKA

U dijelu očuvanja hrvatske kulturne baštine i hrvatskog jezika, realizirane su aktivnosti osiguranja prostora i materijalnih uvjeta za daljnje održavanje nastave Hrvatskog jezika u Osnovnim školama u Skopju, Kumanovu i Tetovu. U tom smislu ZHRM je dostavilo detaljni projekt do Kabineta Ministra Dijaspore s ciljem finansiranja dijela tehničke i kompjuterske opreme za učionice, no isti nije praktično realiziran. Projekt organiziranja ljetne škole učenja Hrvatskog jezika u Ohridu za mlade Hrvate iz Makedonije a u suradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Makedonije i Makedonske Agencije za iseljeništvo, uspješno je realiziran. 

 1. SURADNJA SA VELEPOSLANSTVOM REPUBLIKE HRVATSKE U SKOPJU 

Kao neizostavni dio Godišnjeg izvještaja o radu Zajednice, ističe se važna uloga Veleposlanice Republike Hrvatske u Skopju,  N.e. Danijele Barišić koja je niz svoj četirigodišnji aktivni rad u Skopju do rujna 2019 g., aktivno podržavala važnost funkcioniranja ZHRM-a u Makedoniji, pružala nesebičnu ličnu, političku i poslovnu podršku Veleposlanstva i Institucija Republike Hrvatske u kontinuiranom  razvoju Zajednice. U svojim redovnim posjetima svim aktivnostima Zajednice naglašavala je da aktivnosti Zajednice predstavljaju dobar temelj ostvarivanja prava i položaja Hrvata u Makedoniji. Prije svoga odlaska iz Skopja, istaknula je ulogu Republike Hrvatske u Makedonskom putu prema EU, jer Hrvatska, kao najmlađa članica, zna koliko su važne manjine, očuvanje tradicije, kulture i  najavila podršku Makedonskim institucijama za vrijeme Predsjedavanja Hrvatske sa EU od 1. Siječnja 2020 god. Ovim putem Zajednica iskreno zahvaljuje za njen nesebičan i uspješan četirigodišnji rad u očuvanju Hrvatske tradicije, kulture i jezika a niz forme podrške aktivnostima Zajednice u Makedoniji.  

Od studenog 2019 novi Veleposlanik Republike Hrvatske je N.e Nives Tiganj, koja je na svom prvom sastanku sa Predsjedništvom Zajednice u Prosincu 2019 g. najavila kontinuiranu i svesrednu podršku Veleposlanstva radu Zajednice.  

 1. STRATEŠKI PRAVCI DALJNJEG RAZVOJA ZAJEDNICE 

Strateški pravci daljnjeg razvoja Zajednice su fokusirani na dvije globalne aktivnosti: 

 1. Očuvanje trajnih vrijednosti Hrvatske kulturne baštine mladih Hrvata u Makedoniji
 2. Očuvanje Hrvatskog kulturnog stvaralaštva i Hrvatskog jezika 
 • U okviru ovih strateških pravaca, Zajednica tijekom 2020 godine planira se formiranje hrvatske dječje dramske sekcije kao temelj očuvanja i daljnjeg širenja hrvatske kulturne baštine kod mladih Hrvata kroz buduće projekte kulturno umjetničkog sadržaja na području Makedonije.
 • Istovremeno, planira se jačanje aktivnosti u praktičnoj realizaciji zaključaka MMO-a iz 2018 i 2019 godine a to je “Zapošljavanje pripadnika hrvatske manjine u tjelima državne uprave, lokalne samouprave, pravosuđu i unitarnjim poslovima” (naglašava se da je u RM od 2001 god kad je potpisan “Ohridski Okvirni sporazum”, te od 2007 god kad je potpisan Sporazum o zaštiti manjine nije zapošljen NITI JEDAN HRVAT u bilo kojem tijelu državne ili lokalne samouprave, a u okviru projekta “Okvirnog zapošljavanja manjina”). Istini za volju dio članova Ogranka Skopje su aktivno učestvovali u Javnim natječajima zapošljavanja Grada Skopja, no Gradska uprava se pravdala nemogućnosti utjecaja na Komisiju za izbor kandidata zbog instituta “Balanser” Agencije za zapošljavanje, koji favorizira pripadnike zajednice koji su navedeni u Ustavu Makedonije. 
 • Planira se optimalna organizacija već tradicionalnih aktivnosti : Božićnog koncerta, Proslave dana Neovisnosti Republike Hrvatske kao i Uskršnji koncert. 
 • Planirano je učešće na 26. Forumu „Hrvatskih Manjina„ u organizaciji „Hrvatske Matice Iseljenika“ a koji se tradicionalno održava krajem studenog kalendarske godine. Na forumu bi se aktivno participiralo na temama “Kulturna povijest manjinske zajednice” i ” Povijest zajednice kao osnova prava na opstanak i ostanak” a održali bi se i cijeli niz bilateralnih i multilateralnih susreta sa Hrvatskim zvaničnicima kao i sa predstavnicima Hrvatskih manjina iz Austrije, Mađarske, Slovačke, Rumunjske, Srbije i  Crne Gore  a u cilju razmjena iskustva u državama gdje Hrvati imaju status manjine sve s ciljem jačanja statusa u matičnim državama njegovanjem hrvatskog jezika, tradicije,kulture i baštine.