Godišnji izvještaj o radu ZHRM za 2020. godinu

Sukladno statutarnim obvezama a cilju optimalnog izvještavanja Članova Predsjedništva ZHRM i članstva Zajednice dostavljam Godišnji izvještaj  realiziranih aktivnosti ZHRM  u 2020 godini: 

A. Osnovni zaključci realiziranih POSLOVNIH aktivnosti ZHRM u 2020 godini:  

 1. ORGANIZACIJA  JEDNODNEVNE KONFERENCIJE O POLOŽAJU I STATUSU HRVATSKE MANJINE U MAKEDONIJI  POD POKROVITELJSTVOM EU PROJEKTA – siječanj 2020

U organizaciji „Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji“ a pod pokroviteljstvom „Agencije za ostvarenje prava manjina“ Vlade RS Makedonije, 21.01.2020 g. je održana Konferencija pod naslovom „Status i položaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i Republici Sjevernoj Makedoniji“. Konferencija je održna u okviru projekta Evropske komisije: „Poboljšanje demokracije preko poticaja i zaštite manjinskih prava“ koji sprovodi „GFA Consulting Gruop“ iz Hamburga, SR Njemačka. Kao zakključci Konferencije su donesene slijedeće preporuke: 

– Preporučiti supredsjedateljima MMO-a da iznađu formu i način a u okviru Zaključaka Sjednice MMO, da Makedonska strana pristupi izmjeni preambule Ustava RS Makedonije sa spominjanjem svih manjina koji žive u RS Makedoniji pri čemu bi i Hrvati bili sastavni dio Preambule.  

– Da se razgledaju mogućnosti, preko Zastupnika u Makedonskom Sobranju da se unaprijede prava manjina a putem uređenja prava i statusa u okviru Novog Zakona o praznicima, Zakona o upotrebi jezika i drugih zakonskih riješenja, 

– Preporučiti supredsjedateljima MMO-a da u okviru Zaključaka Sjednice MMO-a da pri budućem Popisu Stanovništva RS Makedonije, iznađu formu i način da pri popisu svih građana RS Makedonije da se koristi polje-etničke pripadnosti, u kojoj bi bila i Hrvatska nacionalnost 

– Unapređenje rada MMO-a, u smislu većih operativnih aktivnosti dijela članova istog kao i razgledavanje mogućnosti obezbjeđivanja dopunskog budžeta za praktičnu realizaciju Zaključaka MMO, u prije svega Makedonskim institucijama

– Preporačuje se adekvatna zastupljenost Hrvata i njihovo zapošljavanje u državnim, javnim i lokalnim organima vlasti i učešće u javnom, političkom i ekonomskom životu RS Makedonije

– Preporučuje se unapređenje suradnje Republike Hrvatske i RS Makedonije na kulturnom, obrazovnom, ekonomsko i političkom i dr. planu 

– Preporučuje se organiziranje zajedničkih programa na Hrvatskom i Makedonskom Javnom servisu (TV i radio) i produbljenje suradnje medija u dvjema državama.

– Preporučuje se jačanje međusobne suradnje u okviru suradnje državnih komisija i agencija  

 1. UČEŠĆE NA TEMATSKOJ SJEDNICI ODBORA ZA MANJINE HRVATSKOG SABORA U ZAGREBU 05.03.2020 na temu „Hrvatske manjine u Europi“

Na tematskoj sjednici  je zaključeno kako institucije Republike Hrvatske, u suradnji s predstavnicima hrvatskih manjinskih zajednica, trebaju nastaviti i dodatno intenzivirati različite kontinuirane aktivnosti na stvaranju što boljih uvjeta za očuvanje i razvijanje nacionalnoga, jezičnoga, kulturnoga i vjerskoga identiteta pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica u svih 12 europskih država, a među kojima i u Sjevernoj Makedoniji. U svom izlaganju u Hrvatskom Saboru, Savjetnika Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan RH-predstavnik Hrvatske manjine za Makedoniju g. Nenad Živković je istakao da je potrebno poduzimanje sustavnih i koordiniranih aktivnosti s ciljem definiranja statusa u onim državama u kojima Hrvati nisu priznati kao nacionalna manjina, što je primjer i Sjeverna Makedonija iako postoji bilateralni sporazum između dviju država o obostranoj zaštiti nacionalnih manjina. Potencirao je podupiranje strateških projekata, osnaživanje ljudskih potencijala te stručnih i znanstvenih kapaciteta pripadnika hrvatske nacionalne manjine te naglasio potrebu za još intenzivniji rad u okviru međuvladinih mješovitih odbora za zaštitu nacionalnih manjina (MMO), koji su se pokazali kao vrlo učinkovit mehanizam za unaprjeđenje manjinskih prava.

Izaslanici ZHRM su iskazali važnost hrvatskog predsjedavanja Vijećem Europe u prvoj polovici 2020 g. te kako je to povijesni trenutak u kojem prostoji prostor da se osigura bolja potpora hrvatskim manjima, posebice u državama koje žele postati članicama EU. Analizirani su načini potpore hrvatskoj manjini u Makedoniji, razlozi ne sudjelovanja predstavnika hrvatske manjine u društveno političkom životu Makedonije i posljedice ne ostvarivanja prava hrvatske manjine utvrđenih u Međumješovitom Odboru dviju Vlada.

Kao bitan segment u okviru Tematske sjednice ističe se i zaključak da je potrebna kvalitetna provedba postojećih i osmišljavanje novih projekata usmjerenih na očuvanje jedinstvene kulturne baštine i razvijanje nacionalnog identiteta, ali i na stvaranje što boljih životnih uvjeta koji će poticati ostanak autohtonih hrvatskih zajednica u svih 12  europskih država a samim tim i u Makedoniji. Aktivnost koju je Predsjedništvo ZHRM praktično sprovelo dizajniranjem i prijavama 5 programskih aktivnosti sa 11 projekata a u okviru 2 Javna natječaja „Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Repbulike Hrvatske“ za dodjelu financijske potpore za posebne potrebe i projekte od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2020. Godinu u ožujku i studenom 2020 godine kao i u okviru Javnog natječaja za financijsku potporu programima i projektima udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine iz travnja 2020 godine. 

 1. ANALIZA ZAKLJUČAKA MEĐVLADINOG MJEŠOVITIOG ODBORA  (MMO)  ZA ZAŠTITU HRVATSKE MANJINE U MAKEDONIJI I MAKEDONSKE U HRVATSKOJ iz 2019  i prijedlog utvrđivanja novih zaključaka za slijedeći 5. sastanak što će se održati 2021 g u Skopju. Kontinuirani kontakti s dijelom članova Makedonskog dijela  MMO-a. 

I pored teške situacije vezane za svjetsku pandemiju corona virusa COVID 19, Predsjedništvo ZHRM je dio svojih redovnih aktivnosti kontinuirano usmjeravalo k analizi Zaključaka 4. Sjednice MMO-a održane u srpnju 2019 godine u Zagrebu. Kao zaključak istih je da Makedonska strana, pored deklarativne podrške nije pokazala i operacionalizirala aktivnosti za pronalaženje načina rješavanja  zaštite i unapređenja određenih prava Hrvatske nacionalne manjine u Makedoniji. Ističe se i pravni vakum od 4 mjeseca od formalnog razrješenja Makedonskog Ministra Dijaspore g. Edmonda Ademija koji je obnašao funkciju Supredsjedatelja MMO-a, do formalnog naznačenja novog, Zamjenice Ministra Vanjskih Poslova Makedonije gđe Fatmire Isaki. 

S druge strane, isključivo zbog izvanvremenske inventivnosti Predsjednice ZHRM, ovaj period je premošćen intenziviranjem direktnih kontakata s g. ARTAN GRUBIJEM – Vicepremijerom i Ministrom za politički sistem i odnose između Zajednica, s Ministricom Kulture IRENOM STEFOSKOM I DIREKTOROM I ZAMJENIK DIREKTOROM AGENCIJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZAJEDNICA; ERANOM KURTIŠOM I DŽELJOM HODŽIĆEM, iz čega se potvrđuje realan utjecaj Zajednice u Vladinim institucijama koji je na vrlo visokoj razini. Kao prijedlog zaključci poslije izvršene analize stupnja realizacije Zaključaka 4. Sjednice MMO-a, se navodi lista preporuka navedenih u točki 1 iz ovog Godišnjeg izvještaja. 

 1. ANALIZA i PRAĆENJE ZAKLJUČAKA 3. SJEDNICE DRUGOG SAZIVA „SAVJETA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE“, PRAĆENJE REALIZACIJE I OPTIMALNA PRIPREMA ZA 4. SJEDNICU U 2021 godini

Sukladno zaključcima 3. Sjednice Drugog saziva Savjeta Vlade, Predsjedništvo ZHRM potvrđuje da je spremno aktivno participirati u praktičnoj realizaciji aktivnosti vezano za;  dopisno i elektronsko glasovanje hrvatskih državljana u inozemstvu, za podizanje svijesti javnosti te društvenim zagovaranjem u ovom pitanju s obzirom na stupanj otežavanja korištenja građanskih prava hrvatskim državljanima izvan Republike Hrvatske, odnosno u Makedoniji;   za jačanje poticanja učenja i p(r)oučavanja hrvatskoga jezika i kulture u Makedoniji, razvijanje novih kurikula, osiguravanje i povećavanje broja učitelja i koordinatora hrvatske nastave – nastave hrvatskoga jezika i kulture; za omogućavanje emitiranje emisije „Globalna Hrvatska“ na 2. programu MRTV-a, programa koji koriste manjine u Makedoniji, kako bi informacije o Hrvatima izvan Republike Hrvatske mogle doći do većeg broja gledatelja u domovini; na nastavak osiguravanja posebnih upisnih kvota za različite studijske programe na sveučilištima u Republici Hrvatskoj za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i potomaka Hrvata rođenih u Makedoniji.

 1. DALJNJE JAČANJE SURADNJE I DIREKTNE KOMUNIKACIJE S PREDSTAVNICIMA VLADINIH INSTITUCIJA MAKEDONIJE  A U CILJU DALJNJEG PODIZANJA UGLEDA ZAJEDNICE U MAKEDONIJI. 

U okviru ovih aktivnosti USPOSTAVLJENA JE DIREKTNA KOMUNIKACIJA SA NOVOM SUPREDSJEDATELJICOM MMO-a – G-ĐOM FATMIRE ISAKI – Zamjenicom Ministra Vanjskih Poslova Makedonije; s g. ARTAN GRUBIJEM – Vicepremijerom i Ministrom za politički sistem i odnose između Zajednica, s Ministricom Kulture IRENOM STEFOSKOM I DIREKTOROM I ZAMJENIK DIREKTOROM AGENCIJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZAJEDNICA; ERANOM KURTIŠOM I DŽELJOM HODŽIĆEM. Navedena direktna komunikacija je dovela do rezultata, koji će se ocjenjivati krajem 2021 godine, ukoliko se praktično realizira dogovoreno: a to – je proširenje financijske podrške projektnim aktivnostima ZHRM u 2021 iz dopunskih 2 izvora financiranja, a to su Ministarstvo za politički sistem i odnose između Zajednica i Agencija za ostvarivanje prava Zajednica.  Praktičnom realizacijom projekata ZHRM u 2021 bi se proširila lista Makedonskih institucija koje financiraju projekte ZHRM a to su: Ministarstvo Kulture, Grad Skopje, Ministarstvo za politički sistem i odnose između Zajednica i Agencija za ostvarivanje prava Zajednica. Ističe se i odlična praktična sorabotka sa bivšim Ministrom Kulture Hisnijem Ismailiem (do rujna 2020 godine), odlična institucionalna suradnja s novom Ministricom Kulture Irenom Stefoskom, no i problematična primjena dogovorenog u praktičnoj realizaciji dospjelih financijskih obaveza Ministarstva Kulture prema ZHRM  za 3 uspješno realizirana projekta u 2020 godini, koji još uvijek nisu plaćeni od strane Ministarstva kulture. 

 1. DALJNJE JAČANJE SURADNJE I DIREKTNE KOMUNIKACIJE S PREDSTAVNICIMA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN RH  i drugih Vladinih institucija Republike Hrvatske

U proteklom jednogodišnjem periodu, i pored svjetske pandemije, potvrđuje se nesporna i politička i operativna volja i želja Hrvatskih državnih institucija a prije svega „Središnjeg Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske“, u pružanju kontinuirane, stabilne i nedvojbene podrške radu ZHRM.  Isto se otslikava u redovnoj i direktnoj komunikaciji na najvišoj razini Ureda i ZHRM, kao i članova Predsjedništva ZHRM sa dužnosnicima Ureda na operativnoj razini. 

Institucionalna podrška se odslikava kontinuiranom financijskom potporom putem 3 otvorena Javna natječaja u 2020 godini, na kojima je ZHRM participirala. Od ukupno prijavljenih  5 programa i 11 projekata, odobreno je 7 projekata za koje su osigurana  40% od ukupno traženih financijskih sredstava za realizaciju svih projekata. 

Jačanje daljnje institucionalne suradnje ZHRM i Središnjeg ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske nalazi u praktičnoj realizaciji Zaključaka MMO-a za koje će biti potrebna veća operativnost članova Makedonskog dijela MMO-a kako i konkretna politička volja Makedonskih državnih i lokalnih institucija (deklarativna podrška nije sporna).

 1. DALJNJE JAČANJE KAPACITETA ZHRM 

Ističe se da je u proteklom jednogodišnjem periodu, Predsjedništvo ZHRM dobilo i na profesionalnosti, podignuću imidža Zajednici u cjelokupnoj Makedonskoj i Hrvatskoj javnosti uspješnim realizacijama niza aktivnosti i praktičnom realizacijom projekata.  Naglašava se da dio aktivnih članova Predsjedništva ZHRM imaju vrlo visok intelektualan i menadžerski kapacitet, da su sve Odluke donese sukladno Statutu ZHRM i velikom većinom članova Predsjedništva  i da su u ovom periodu globalne borbe protiv CORONA virusa i da su bez realne pomoći osoblja Veleposlanstva u Skopju, već producirali cijeli niz dokumenata i projekata o daljem jačanju položaja, i kulturnog indentiteta Hrvatske manjine u  Makedoniji, što je i strateški cilj Zajednice.

 1. OGRANCI ZHRM, AKTIVNOSTI U 2020 GODINI  

ZHRM kao krovna udruga, registracijom u Centralnom Registru Makedonije, ima 5 ogranaka: U Skopju, Bitoli, Štipu, Kumanovu i Ogranak Struga-Ohrid. Opća je konstatacija da je aktivnosta u okviru gotovo svih Ogranaka u tijeku pandemijske 2020 godine, potpuno obustavljena. Dijelom zbog neinventivnosti Predsjednika Ogranaka, dijelom zbog nemanja ideja i želje za realizacijom projektnih aktivnosti. Jedinstveno je Ogranak Skopje realizirao tradicionalni projekt „Proslavu Sv. Nikole“ dodijelom paketića djeci Hrvata, aktivnost koja je uveliko podigla rejting ZHRM u Skopju, s obzirom na način ralizacije projekta (dostava paketića „na vrata“ djeci Hrvata u Skopju). Sukladno Statutu, Predsjednici Ogranaka su dužni dostaviti Predsjedništvu ZHRM Godišnje izvještaje rada i Godišnji plan i program rada za slijedeću godinu, aktivnost koju niti jedan Predsjednik Ogranka nije izvršio. U tom smislu, u okviru Plana i Programa rada za 2021 godinu, planira se višestruka posjeta svim Ograncima u periodu prije popisa stanovništva koji će se sprovesti u Makedoniji u tijeku Travnja 2021 godine a s ciljem lobiranja kod članstva ZHRM da se deklariraju kao Hrvati u popisu, organiziranje Godišnjih Sabora Ogranaka, kao preduslov održavanja Godišnjeg Sabora ZHRM, planira se i kadrovsko osvježenje i centraliziranje budućih projektnih aktivnosti ZHRM na javne natječaje Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.  S druge strane, svjedoci smo gotovo „svakodnevnog“ registriranja raznih udruga „Makedonsko-Hrvatskih“ koji bitno raslojavaju članstvo i utjecaj ZHRM u javnom, kulturnom i političkom životu Makedonije.

 1. AKTIVNOSTI PREDSJEDNIŠTVA ZHRM 

Predsjedništvo je u tijeku 2020 godine održalo 3 sjednice na kojima je donijeto niz strateških odluka.  U dijelu preporuka I prijedloga buduće suradnje i aktivnosti s Makedonskim institucijama: Ističe se prijedlog za produženje kontinurirane komunikacije sa Makedonskim dužnosnicima (u tijeku 2020 godine održani su oficijalni sastanci s Prvim Vicepremijerom i Ministrom za politički sistem i prava zajednica g.dinom Artanom Grubijem;  Zamjenikom Ministra Vanjskih Poslova I novim supredsjedateljem Makedonskog dijela MMO-a g-đom Fatmire Isaki; s pretstavnicom Kabineta Premijera Vlade RSM; s Ministricom Kulture Irenom Stefoskom, s Rukovoditeljem Odjela za Kulturu Grada Skopja g-đom Stavrevom;  s direktorom i Zamjenik Direktorom Agecnije za ostvarivanje prava zajednica: Eranom Kurtišom i Dželjom Hodžićem, kako  i niz drugih operativnih sastanaka s ciljem poboljšanja položaja hrvatske manjine u Makedoniji. Na svim sastancima su istaknutniti zaključaci MMO-a iz 2018 godine i 2019 gdodine, a to je npr. “Zapošljavanje pripadnika hrvatske manjine u tjelima državne uprave, lokalne samouprave, pravosuđu i unutarnjim poslovima” (naglašava se da je u RM od 2001 god kad je potpisan “Ohridski Okvirni sporazum”, te od 2007 god kad je potpisan Sporazum o zaštiti manjine nije zapošljen NITI JEDAN HRVAT u bilo kojem tijelu državne ili lokalne samouprave, a u okviru projekta “Okvirnog zapošljavanja manjina”. Istini za volju dio članova Ogranka Skopje su aktivno učestvovali u Javnim natječajima zapošljavanja Grada Skopja, no Gradska uprava se pravdala nemogućnosti utjecaja na Komisiju za izbor kandidata zbog instituta “Balanser” Agencije za zapošljavanje, koji favorizira pripadnike zajednice koji su navedeni u Ustavu Makedonije. Na praktičnoj implementaciji i ovog zaključka MMO-a Predsjedništvo će raditi i u narednom periodu. 

B. Osnovni zaključci realiziranih PROJEKTNIH aktivnosti ZHRM u 2020 godini:  

 1. IZRADA WEB STRANICE ZHRM www.zhrm.org.mk  i facebook profila ZHRM – „Zajednica Hrvata u Makedoniji“

Dizajniranje, popuna informacijama i sadržajima o aktivnostima ZHRM i stavljanje iste u upotrebu i redovno ažuriranje kao osnov informiranja članstva ZHRM i transparentnosti rada Predsjedništva ZHRM  (aktivnost realizirana u periodu siječanj – svibanj 2020 g). Istovremeno Stručna služba Predsjedništva ZHRM redovno i ažurno preko facebook profila ZHRM prezentira najavu i realizaciju svih projekata, kao i aktualne događaje iz Hrvatske i Makedonije od interesa Hrvata u Makedoniji. 

 1. DIZAJNIRANJE I OPERACIONALIZIRANJE „OPERATIVNIH PLANOVA ZA REALIZACIJU PROJEKTA“ ZA SVAKI POJEDINAČNI  ODOBRENI PROJEKT ZA 2020 GODINU

U CILJU OPTIMALNE I PRAKTIČNE REALIZACIJE ODOBRENIH PROJEKATA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA, TERMINSKOM PLANU I USLOVIMA REALIZACIJE, POSEBNO ZA PROJEKTE FINANCIRANE IZ SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE; POSEBNO ZA PROJEKTE FINANCIRANE OD MINISTARSTVA KULTURE RSM I PROJEKTE FINANCIRANE OD GRADA SKOPJA, STRUČNA SLUŽBA JE PRISTUPILA IZRADU ISTIH KOJI SU SLUŽILI OPTIMALNOJ REALIZAIJI SVIH PREDVIĐENIH PROJEKATA, A S OBZIROM NA CIJELI NIZ OPĆIH OGRANIČENJA PROUZROKOVANIH SVJETSKOM PANDEMIJOM CORONA VIRUSA (aktivnost realizirana u periodu siječanj – travanj 2020 g)

 1. KREIRANJE, DIZAJNIRANJE I PRIJAVA PROGRAMA I PROJEKATA ZHRM ZA JAVNE NATJEČAJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE (okviru 2 Javna natječaja „Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Repbulike Hrvatske“ za dodjelu financijske potpore za posebne potrebe i projekte od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2020. godinu u ožujku i studenom 2020 godine, kao i u okviru Javnog natječaja za financijsku potporu programima i projektima udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine iz travnja 2020 godine, aktivnost realizirana u periodu ožujak– travanj 2020 godine i listopad 2020 godine). Projekti su kreirani sukladno preporukama dužnosnika Središnjeg Ureda i sukladno Zaključcima Tematske sjednice Hrvatskog Sabora u kojem se ističe se i zaključak da je potrebna kvalitetna provedba postojećih i osmišljavanje novih projekata usmjerenih na očuvanje jedinstvene kulturne baštine i razvijanje nacionalnog identiteta Hrvata izvan domovine. U tom smislu ZHRM ističe primjedbu da dva strateška projekta ZHRM koji su realizirani u 2020 godini (1. „Uspostavljanje hrvatske dječje dramske sekcije kao temelj očuvanja i daljnjeg širenja hrvatske kulturne baštine kod mladih Hrvata kroz buduće projekte kulturno umjetničkog sadržaja na području Makedonije – sa adaptacijom povijesnog romana „Šegrt Hlapić“ u kazališnu predstavu“ i 2. Izrada Dokumentarnog filma „Zajednica Hrvata u Makedoniji-most prijateljatva i stozer zaštite identiteta“ koji obuhvaća vremenski period od formiranja ZHRM 1996 g do danas) (aktivnost realizirana u periodu ožujak – travanj 2020 g)
 1. Izrada izvještaja o realizaciji projekata tijekom 2019 godine (do Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske; do Ministarstva Kulture  i do Grada Skopja)

U okviru ove aktivnosti ističe se inventivnost i profesionalnost Adminstrativnog Odbora Stručne službe Predsjednišva ZHRM,  koja je u kontinuiranom periodu specifične 2020 godine, redovno, i ažurno  pripremala i slala potrebne izvještaje institucijama koje su financirale projekte ZHRM a sukladno i Makedonskoj i Hrvatskoj zakonskoj regulativi i uslovima utvrđenim u potpisanim Ugovorima za realizaciju projekata. (aktivnost realizirana tijekom cijele 2020 godine)

 1. „HRVATSKA RIJEČ“ – Glasilo ZHRM – izdavanje 2 broja u tijeku 2020 godine – POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA KULTURE 

Izdavanje časopisa ZHRM – „Hrvatska riječ“ je prepoznatljiv brend ZHRM. Za očuvanje hrvatskoga identiteta svjedoče brojne aktivnosti ZHRM koje se ispisuju u glasilu „Hrvatska riječ“ koja se tiska od 2003.godine i bilježi do studenog 2020. godine 38 brojeva. I ove teške godine u izvanrednim okolnostima tiskanje 2 broja glasila „Hrvatska riječ“  je otisak koji članovi ZHRM uspjevaju zabilježiti, koji prkosi vremenu i koji će nekad i negdje pomoći pronaći način da obmisli naše postojanje. Zato je svako kulturno, sportsko ili duhovno događanje neprocjenjivo na putu očuvanja identiteta. Tiskanjem glasila se  prenosi na veliku ciljanu  grupu kao što su : sve starosne kategorije Hrvata  u Republici Makedoniji, članovi ZHRM, mladi Hrvati –ciljna grupa djeca, učenici i studenti, Hrvatsko Veleposlanstvo u RSM,  književnici, predstavnici ministarstva kulture ,druge zajednice Hrvata u svijetu  i mnoge međunarodne kulturne udruge.J Ističe se da ja Ministarstvo Kulture Makedonije Riješenjem br. UP1 24-3551 od 14.02.2020 odobrilo ZHRM-u, za tiskanje „Hrvatske Riječi“ ukupan iznos od 70,000.00 denara, što je bilo dovoljno za tiskanje 1 broja glasila. Ističe se inventivnost Stručne službe Predsjedništva koje je osmislilo način distribucije glasila, koji se putem pošte dostavlja svim relevantnim kulturnim, društvenim i političkim faktorima u Makedoniji i Hrvatskoj a i diljem svijeta gdje žive Hrvati. (aktivnost realizirana u svibnju i studenom 2020 godine) 

 1. ORGANIZACIJA I REALIZACIJA PROJEKTA „POSJETA MAKEDONSKOJ KULTURNOJ BAŠTINI U OHRIDU, STOBIJU I KRUŠEVU, FINANCIRANA OD MINISTARSTVA KULTURE RSM, u Hotelu „Tino“ Ohrid, 17-19-07.2020 godine

Preko 30 članova ZHRM-a realiziralo je projekt s ciljem promocije makedonske kulture, prirodnog i arheološkog blaga, tradicionalnih zanata i predstavljanja Hrvatima kako bi razmijenili pozitivne dojmove sa svojim obiteljima. Prvog dana projekta skupina je posjetila arheološko nalazište “Stobi”, gdje su posjetitelji mogli uživati ​​u bogatoj povijesnoj i kulturnoj baštini antičkih kazališnih lokaliteta u Stobiju, ruševinama palače, bazilikama, mozaicima, poznatoj krstionici i vjerske relikvije. U Kruševu je organiziran posjet Memorijalnoj kući glazbene legende Makedonije Toše Proeskog. Hrvati su emocionalno vezani uz Tošeta Proevskog koji je bio međunarodno poznati glazbenik, posebno u Hrvatskoj, gdje je imao mnogo uspješnih glazbenih projekata, kolega i obožavatelja. Drugi i treći dan članovi ZHRM su boravili u Ohridu kako bi vidjeli jedan od najljepših gradova u Makedoniji gdje su posjetili poznate ohridske crkve – Plaošnik, Samoilovu tvrđavu, kao i najslikovitiju stijenu sv. Ivana Kanea i crkvu Sv. Sofije. Aktivnosti članova ZHRM-a bile su usmjerene na promociju makedonske tradicionalne zanatske umjetnosti i glazbe u svrhu promocije makedonskog kulturnog turizma

 1. REALIZACIJA PROJEKTA „VIKEND HRVATSKOG FILMA“ U OHRIDU 

U prisustvu nad 30 članova Predsjedništva ZHRM, članova ZHRM, gostiju i prijatelja Zajednice, u Ohridu, u kongresnoj dvorani Hotela “Tino” od 17-19. Srpnja 2020 godine, ZHRM je organizirala “Vikend Hrvatskog filma”, projekt u okviru Javnog natječaja za prijavu projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2019 godinu, pod nazivom “Aktivnosti ZHRM” a financirane od strane “Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske”. U suradnji sa “Jadran Filmom”- Zagreb je obezbijeđeno 13  kultnih hrvatskih filmova koji su, za ovu priliku digitalizirani na elektronski medij za postpodukcijsku formu. Izvršeno je i printanje i umnožavanje DVD-a koji su podjeljeni članovima ZHRM kao trajna vrijednost. Istovremeno, u cilju optimalne promocije ove projektne aktivnosti izrađena je i posebna “Promo video špica” (video najava) koja je osvojila neskrivene simpatije šire društvene javnosti Makedonije. U okviru 3 dnevnog druženja članova Zajednice Hrvata u Makedoniji, uz primjenu svih mjera kriznog stožera za zaštitu od korona virusa, po spcecijalno organiziranoj satnici prikazivanja, izvršena je projekcija slijedećih filmova; “Samo jednom se ljubi”; “Tko pjeva zlo ne misli”; “Svoga tela gospodar”; “Rondo”; “Vila Orhideja”; “Kužiš stari moj”; “Povratak”; “Plavi 9”; “Breza”; “Rani snijeg u Minhenu”; “Tajna Nikole Tesle” i dr.

Realizacijom ove projektne aktivnosti, izvršena je kultna promocija Hrvatske kinematografije koja je poznata diljem svijeta, a ostvaren je i primarni cilj očuvanja Hrvatskog stvaralaštva i baštine u Makedoniji s promoviranjem, njegovanjem, razvijanjem i očuvanjem hrvatskog jezika i kulture.

 1. REALIZACIJA PROJEKTA „VEČER HRVATSKE DRAMSKE UMJETNOSTI U SKOPJU“ U OKVIRU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAVU POSEBNIH POTREBA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE U SVRHU OSTVARENJA FINANCIJSKE POTPORE  ZA 2020 GODINU“–Monodrama „Sve što sam prešutjela“ – Mia Begović – 26. rujna 2020 godine u „Salonu 19 19“ Kulturno informativnog centra Grada Skopja

Realizacija ovog projekta je bila vanvremenski događaj u vrijeme pandemije, prije svega  za hrvatsku za manjinu u Makedoniji i članove ZHRM a u cilju promoviranja hrvatske kulturne baštine. Poznata hrvatska dramska umjetnica Mia Begović monodramom so kojom je nastupila je u velikoj mjeri pomogla kontinuiranom kulturnom razvoju hrvatske manjine u Makedoniji.

Monodrami u okviru projekta “Promocija Hrvatske dramske umjetnosti” su nazočili, pored rukovodstva i članova ZHRM, i predstavnici Veleposlanstva RH u Skopju kao i predstavnici društvenog, javnog i političkog života Makedonije. Realizacija projekta u vrijeme svjetske pandemije prouzrokovane KORONA virusom COVID 19, i pored strogih sigurnosnih protokola Kulturno informativnog centra Grada Skopja, iako su drastično umanjli broj pristunih na izvedbi Monodrame, je pobudio veliku pozornost Makedonske javnosti. 

 1. REALIZACIJA TRADICIONALNOG GLAZBENOG KONCERTA POVODM DANA HRVATSKOG SABORA – 08. LISTOPADA 2020 GODINE – U IZVEDBI VASILA GARVANLIEVA, POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA KULTURE 

Povodom „Dana Hrvatskog sabora, 08. Listopada 2020 godine,  ZHRM je realizirala tradicionalni glazbeni koncert u izvedbi makedonskog pop umjetnika Vasila Garvanlieva, koji je 60 minuta izvodio listu duhovnih, zabavnih, crkvenih i drugih makedonskih i hrvatskih pjesama. Događaj je održan u Kulturno informativnom centru grada Skopja u “Salonu 19 19” u Skopju. Koncertu su nazočili predstavnici Ministarstva kulture, Ministarstva vanjskih poslova, Katoličke crkve u Skopju, Agencije za iseljeništvo, Agencije za ostvarivanje prava zajednica, Grada Skopja, a bili su prisutni i članovi diplomatskog kora u Skopju i predstavnici javnog i političkog života Makedonije. Zbog ogromnog interesa za koncert, omogućen je video prijenos na Facebook stranici ZHRM-a, koji je omogućio svim članovima i prijateljima ZHRM i široj javnosti da koncert prate uživo na ovoj društvenoj mreži. 

Ističe se i prilog  o koncertu koji je objavljen na portalu Hrvatske televizije u Zagrebu. Naglašavamo da su u organizaciji, logističkoj pripremi i realizaciji događaja u potpunosti implementirani Vladini protokoli i uredbe o zaštiti od Covid-19, kao i njihovo izričito pridržavanje za vrijeme trajanja koncerta.

 1. REALIZACIJA PROJEKTA „HRVATSKA VEČER KULTURE“ – KONCERT HRVATSKE GLAZBE U ZNAK SJEĆANJA NA VUKOVAR I ŠKABRNJU, POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA KULTURE 

Koncert je realiziran 18. studenoga 2020. u  Prostorijama “Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji”, u Skopju, gdje je ispred optimalnog broja prisutnih održana glazbena večer – koncert makedonskih i hrvatskih pjesama, hrvatskog pjevača makedonskog porijekla Georgija Gavrovskog u pratnji glazbenika Gorana Alića. Snimak spomenutog koncert prikazan je putem putem Facebook stranice ZHRM-a i tako je omogućen jedinstveni doživljaj članovima i prijateljima ZHRM-a kao  i široj društvenoj javnosti Makedonije. 

 1. REALIZACIJA PROJEKTA USPOSTAVLJANJE DJEČJE DRAMSKE SEKCIJE I ADAPTACIJA HRVATSKOG DJEČJEG POVIJESNOG ROMANA „ČUDNOVATE ZGODE ŠEGRTA HLAPIĆA“ 

Kao strateški projekt ZHRM realiziran u 2020 godini ističe se uspostavljanje hrvatske dječje dramske sekcije kao temelj očuvanja i daljnjeg širenja Hrvatske kuluturne baštine kod mladih Hrvata je projektna aktivnost koja  se bazira na uspostavljanju dječje dramske sekcije u Skopju a kroz adaptaciju hrvatskog dječjeg povijesnog romana Ivane Brlić Mažuranić, “Čudnovate zgode Šegrta Hlapića” u dječju predstavu  „Šegrt Hlapić“. Realizacijom ovog projekta Hrvatskoj djeci u Republici Sjevernoj Makedoniji  se omogućio direktan kontakt sa hrvatskim piscima putem dramske sekcije, kao i upoznavanje sa bogatom hrvatskom kulturom uopće, te se ostvario cilj očuvanja hrvatskog identiteta putem maternjeg jezika, njegovanja hrvatskih kulturnih vrijednosti, razvijanje vlastitih talenata, medjusobnog upoznavanja i druzenja. Adaptacijom kultnog romana u dječju predstavu  prenose se  temeljne poruke romana u formi dostupnoj osjetljivim mogućnostima dječjeg poimanja da dobro uvijek pobijedjuje zlo kao i važnost pozitivnog poimanja stvarnosti, potrebe za pravdom, postenjem i dobrotom unatoč svim nedaćama koje život općenito nosi. Uključivanje djece u umjetničke procese razvija u svakom djetetu smisao za stvaralaštvo i inicijativu,  bogatu  imaginaciju, emocionalnu inteligenciju, sposobnost kritičkog mišljenja, samostalnost, te slobodu mišljenja i djelovanja. Odgoj kroz umjetnost također potiče kognitivni razvitak i pridonosi da ono što i kako djeca uče odgovara potrebama društva u kojem žive, kao i okruženje i tradicija predstavljaju faktor koji utiče na to kako se djete osjeća prema kulturi koju želi da usvoji. 

Sama aktivnost uključuje literarnu, dramatursku i glumacku interpretaciju tj vježbe dikcije, akcenta, govora, recitacije, ritma, tempa, intonacije, pokreta, gestova, čulne memorije, opustanja, čitalačke probe, podjele uloga, teksta, kostimi, maske i dr. U tu svrhu angažirali bi se potrebni stručnjaci  iz dramske umjetnosti (režiser, kostimograf, kompozitor koji bi neke dijelove knjige pretočio u glazbu (narativni dio) kao i svi ostali stručnjaci potrebni za uspjesnu realizaciju projekta. Probe se održavale 2 puta tjedno u periodu od rujna 2020 godine, u trajanju od 120 min po probi. U projektu sudjeluju djeca (učenici i studenti) pripadnici hrvatske nacionalne manjine koja žive na području Skopja i okoline, od 6 do 14 god. 

Važno je naglasiti da realizacijom ove aktivnosti je utemeljena prva hrvatska dječja dramska sekcija na području Makedonije, kao i sama predstava „Šegrt Hlapić“, ostaje u trajnim vrijednostima kao osnova za očuvanje i daljnje promoviranje hrvatske kulturne baštine. Istovremeno se otvara mogućnost za sve ostale projekte kulturno umjetničkog sadržaja koji bi se potencijalno realizirali u bliskoj budućnosti za hrvatsku djecu i njihove obitelji u Makedoniji. Premijerna izvedba predstave širem auditorijumu je planirana u ožujku 2021 god.

 1. REALIZACIJA PROJEKTA IZRADA DOKUMENTARNOG FILMA – „ZHRM – MOST PRIJATELJSTVA I STOŽER ZAŠTITE INDENTITETA“ 

Izrada Dokumentarnog filma ,Zajednica Hrvata u Makedoniji-most prijateljatva i stožer zaštite identiteta“ obuhvaća vremenski period od formiranja ZHRM 1996 g do danas, u tri dijela. U prvom dijelu obrađene su teme: iz vremena prošlog stoljeća ,za vrijeme dezintegracije bivše državne zajednice ,kada je u procesu stvaranja novih država u Jugoistočnoj Europi svoju nezavisnot proglasili Republika Hrvatska i Republika Makedonija .To je bila i prilika da Hrvati koi su živjeli u Makedoniji da se okupe i institucionaliziraju i tako je ostvarena i prva inicijativa – formiranje hrvatsko makedonskog društva prijateljstva koje je tijekom vremena preraslo u Zajednicu Hrvata u Republici Makedoniji. Ekranizirane su teme s početka aktivnosti Hrvata u Makedoniji gdje su se isti predstavili  javnosti putem medija kao društvo koje sa svojim aktivnostima žele dati svoj doprinos ,ne samo u očuvanju svog hrvatskog kulturmog identiteta već iskazati lojalnost Makedoniji i začeću građenja mostova  suradnje izmedju Hrvatske I Makedonije. U navedenom  dokumentarnom filmu, svoje uspomene evociraju svi dosadašnji predsjednici Zajednice kao i aktuelna Predsjednica. U drugom dijelu su prezentirani važni projekti koje je Zajednica realizirala u ovom 25 godišnjem periodu, od izjava prošlih i sadašnjih i Hrvatskih i Makedonskih dužnosnika do projekta raliziranih u Ograncima ZHRM u Skopju, Bitoli; Štipu, Kumanovu, Strugi i Ohridu. U Trećem dijelu je analiziran status i položaj Hrvatske manjine u Makedoniji u ovih 25 godina a kao analize i zaključci mogli bi se prezentirati i buduće smjernice razvoja položaja Hrvatske manjine u Makedoniji. Scenaristi su Mirjana Vasileva i Nevenka Kostovska, Režišer je Mirjana Vasileva, dugogodišnji tv novinar MRT i dopisnik HRT iz Makedonije, koja redovno prati rad ZHRM i  koja posjeduje  ličnu impozantnu elektronsku arhivu o aktivnostima Zajednice od njenog osnutka do danas. Logistička pordška realizaciji projekta se očekuje i od Javnog Servisa Makedonije (MRTV) gdje g-đa Vasileva radi kao TV novinar, snimatelj i montažer Zdravko Petruševski. Promocija filma uz prisustvo članova i prijatelja Zajednice i pretstavnika Javnog, društvenog i političkog života Makeodnije (sukladno preporukama za zaštitu od Virusa COVID 19) održala bi se u „Kinoteci“ Makedonije u Skopju u ožujku 2021 godine. DVD sa dokumentarnim filmom bi se dostavio na prikazivanje televizijskim stanicama i udrugama Hrvata diljem svijeta, aktivnost za koju suglasnost i logističku podršku će se tražiti od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Predsjednica ZHRM,
Nevenka Kostovska

Nedjelja 31.01.2021