Misija ZHRM

Osnovna misija našeg rada je promoviranje, njegovanje, razvijanje i očuvanje hrvatskog identiteta putem okupljanja što većeg broja Hrvata u RM, ostvarivanje, zaštite i usaglašavanje svojih interesa, te vršenje djelatnosti za poboljšanje i unaprijeđenje zajedničkog življenja s ostalim građanima Republike Makedonije. No istovremeno težimo ZHRM da postane suvremena, nevladina udruga koja se intenzivno zalaže za boljitak svih Hrvata u R. Makedoniji; otvorena za suradnju sa drugim sličnim nevladinim udrugama u zemlji i inozemstvu kako bi stvorila mostove bolje kulturne razmjene.

Opravdanost osnivanje Zajednice

Počela su masovna druženja hrvata , izdajemo glasilo “Hrvatska Rječ”, za djecu je organizirana nastava hrvatskog jezika u Skopju,Bitoli,Tetovu,a potom i Kumanovu, svečano smo odbelježivali blagdane R.Hrvatske i R.Makedoniji.

Na inicijativu ZHRM otvorena je katedra na Hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Skopju.Organizirani su brojne posjete kulturno-umetničkih društva it Hrvatske, te makedonski u Hrvatskoj,posebno je u tom aktivan bio naš ogranak u Bitoli.Za spomenuti je da je posljednih godina posebno su aktivni članovi našeg ogranka iz Štipa i Zajednica Hrvata „Libertas” iz Štipa