Predsjednica

Nevenka Kostovska, Predsjednica ZHRM

Rođena 1951 g., djevojačkog prezimena Bolanča, podrijetlom iz Primoštena, profesorica Književnosti, član je Zajednice od samog njenog formiranja 1996 godine a za predsjednicu je izabrana na 20. Godišnjem Saboru ZHRM 18.05.2018 godine.

S njenim nesebičnim I odgovornim radom u proteklom periodu, ostvaren je strateški cilj Zajednice a to je očuvanje, jačanje i razvoj hrvatskog zajedništva te gospodarski i opći napredak  Hrvata koji žive u Makedoniji kako i na jačanju hrvatskih interesa, uvažavajući pri tome sve posebnosti i različite potrebe.

Jedan od njenih prioriteta je jačanje suradnje sa državnim tijelima Republike Hrvatske a osobito sa Vladinim uredom za Hrvate izvan Hrvatske, g. Milasom i njegovim timom, s kojom se potvrdila politika posvećenosti prema Hrvatima koji žive i rade van matice zemlje, bez obzira na status u tim zemljama a ta suradnja se reflektira niz intenzivnu zajedničku analizu dosadašnje suradnje, načina i visine finansiranja projektnih aktivnosti Zajednice.

Svojim proaktivnim pristupom rada I menadžerskim pristupom realizacije projekata za dobrobit Hrvatske zajednice u Makedoniji,  stvorila je uslove za jačanje suradnje sa pretstavnicima Makedonskih institucija a osobito sa Uredom Ministra za dijasporu, s Ministrom  Kulture, Gradonačalnikom Skopja, što će  i dalje biti jedan od najvažnijih prioriteta Zajednice  a posebno niz jasno utvrđivanje I definiranje stavova i  aktivnosti Zajednice u okviru Sastanaka Međuvladinog Mješotvitog odbora za zaštitu Hrvatske manjine u Makedoniji I Makedonske u Republici Hrvatskoj. 

U vrijeme njenog predsjedavanja Zajednicom, ostat će ubilježeno da je prvi puta u povijesti Makedonska Vlada putem nadležnih institucija, za projekte ZHRM obezbijedila financijska sredstva. Iako su ista nedostatna  za praktičnu i sveukupnu realizaciju projekata i u omjeru 1:5 od iznosa što financiraju Hrvatske državne institucije, no naglašava se ovaj tzv. „Prvi korak“ i se ohrabruju Makedonske institucije da inteziviraju financiranje projekata Zajednice. 

S druge strane aktivno pridonosi jačanje  uloge  člana Savjeta Vlade Repubike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske – predstavnika Hrvatske manjine za Makedoniju koji je prema kazivanju Hrvatskih dužnosnika, jedan od najaktivnijih Savjetnika Vlade i koji institucionalno štiti interese Hrvata u Makedoniji 

Posebna razina poznavanja oblasti Kulture I u Hrvatskoj I u Makedoniji, optimalno menadžiranje tima koji predvodi, podobravanje I unapređenje prostornih uslova za rad zajednice, transparentnost I otčetnost u realizaciji projekata I financijskih izvještaja, su njene komparativne prednosti u funkciji koju uspješno obavlja I koje su već prepoznate u društvenom, javnom, političkom I diplomatskom životu I Makedonije I Hrvatske.