Predsjedništvo

Članovi Predsjedništva ZHRM:

Nevenka Kostovska
Predsjednica ZHRM
+389 71 383 696
kostovskanena@hotmail.com
/
Podpredsjednik ZHRM
Josip Tunić, Savjetnik Vlade Republike Hrvatske
Član Predsjedništva ZHRM
+389 78 921 440
tunic.josip@gmail.com
Jadranka Čadinovska
Tajnica
i član Predsjedništva ZHRM
+389 70 350 131
cadinovskajadranka@yahoo.com
Đoko Cvetkov
Član Predsjedništva ZHRM
+389 70 390 256
djoko.cvetkov@yahoo.com
Violeta Kalić
Član Predsjedništva ZHRM
+389 71 232 706
violetaelizabeta@gmail.com
Vlaho Branđolica
Član Predsjedništva ZHRM
/
brangjolica@yahoo.com
Zlatko Premuš
Član Predsjedništva ZHRM
/
/

Predsjednici  Ogranaka ZHRM 

OGRANAK ZHRM – SKOPJE
Nenad Nemet, Predsjednik 
+389 70 255 233
n.nemet.nn@gmail.com
OGRANAK ZHRM – ŠTIP 
Ivo Kašuba, Predsjednik 
+389 70 210 050 
OGRANAK ZHRM – BITOLA
Jelena Petrovska, Predsjednik 
+389 76 511 297 
jelap@yahoo.com
OGRANAK ZHRM – KUMANOVO
Antun Čurić, Predsjednik 
/
/
OGRANAK ZHRM STRUGA-OHRID 
Naum Dunoski, Predsjednik 
+389 71 385 296  
ndunoski@yahoo.com