Predsjedništvo

Članovi Predsjedništva ZHRM:

Josip Tunić, (član Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH, predstavnik hrvatske manjine za Sjevernu Makedoniju)
vršitelj dužnosti predsjednika ZHRSM
+389 78 921 440
tunic.josip@gmail.com
Nenad Živković (član Makedonskog dijela Međuvladinog mješovitog odbora (MMO-a) za sprovođenje Sporazuma o pravima manjina između Republike Hrvatske i RS Makedonije)
+389 71 719 884
n.zivkovik@gmail.com
/

Predsjednici Ogranaka ZHRSM 

OGRANAK ZHRM – SKOPJE
Nenad Nemet, Predsjednik 
+389 70 255 233
n.nemet.nn@gmail.com
OGRANAK ZHRM – ŠTIP 
/
/
/
OGRANAK ZHRM – BITOLA
Jelena Petrovska, Predsjednik 
+389 76 511 297 
jelap@yahoo.com
OGRANAK ZHRM – KUMANOVO
/
/
/
OGRANAK ZHRM STRUGA-OHRID 
Naum Dunoski, Predsjednik 
+389 71 385 296  
ndunoski@yahoo.com