Predsjedništvo

Članovi Predsjedništva ZHRM:

Nevenka Kostovska
Predsjednica ZHRM
+389 71 383 696
kostovskanena@hotmail.com
Goran Čogelja 
Član Predsjedništva ZHRM
+389 70 390 256
cogelja@yahoo.com
Žarko Kamčev
Član Predsjedništva ZHRM i Međunarodni Tajnik
+389 70 409 505
zkamcev@gmail.com
Jadranka Čadinovska
Član Predsjedništva ZHRM  i  Tajnica ZHRM 

+389 70 350 131
cadinovskajadranka@yahoo.com
Marina Mališ Sazdovska
Član Predsjedništva ZHRM
+389 71 386 948
mmsazdovska@gmail.com
Violeta Zajkova
Član Predsjedništva ZHRM
+389 71 211 150
vzajkova@yahoo.com
Stanko Nevistić
Podpredsjednik ZHRM
+389 77 552 604
stankonevistic53@gmail.com
Josip Tunić
Član Predsjedništva ZHRM
+389 78 921 440
tunic.josip@gmail.com
Nenad Živković, Savjetnik Vlade RH 
Pridruženi Član Predsjedništva ZHRM
+389 71 791 884
n.zivkovik@gmail.com

Predsjednici  Ogranaka ZHRM 

OGRANAK ZHRM – SKOPJE:
Nenad Nemet, Predsjednk 
+389 70 255 233
n.nemet.nn@gmail.com
OGRANAK ZHRM – ŠTIP 
Ivo Kašuba, Predsjednk 
+389 70 210 050 
OGRANAK ZHRM – BITOLA :
Jelena Petrovska, Predsjednk 
+389 76 511 297 
jelap@yahoo.com
OGRANAK ZHRM -KUMANOVO
Zorica Trajčevska, Predsjednk 
/
/
OGRANAK ZHRM STRUGA-OHRID 
Naum Dunoski, Predsjednk 
+389 71 385 296  
ndunoski@yahoo.com