KUD „Sv. Juraj“ – Draganić održao je koncertni nastup u Skopju

KUD „Sv. Juraj“ – Draganić održao je prvi koncertni nastup u Skopju, 21. kolovoza 2022. godine s početkom u 21.00h.

Folklorna sekcija i Tamburaški orkestar KUD-a „Sv. Juraj“ – Draganić, održali koncertni nastup u Skopju u svojim narodnim kostimima, s Draganićkom nošnjom, s ciljem prezentacije tradicijske baštine tog dijela Republike Hrvatske. Tamburaški orkestar KUD-a sastoji se od polaznika različitih generacija ali istog glazbenog dosega u izvođenju tamburaških melodija, koji je svakako bio interesantan svim generacijama Hrvata u Makedoniji a sigurni smo da je i osvježio prostor kulturnih događanja u Skopju ovog ljeta.


Nedjelja 14.08.2022