Mia Begović gostovala u Skopju

U organizaciji ZHRM a pod pokroviteljstvom “Središenjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske” u subotu 26. rujna 2020 godinu u Salonu “Kulturno informativnog Centra Grada Skopja”, hrvatska dramska umjetnica Mia Begović je izvela kultnu monodramu “Sve što sam prešutjela”.

Monodrami u okviru projekta “Promocija Hrvatske dramske umjetnosti” su nazočili, pored rukovodstva i članova ZHRM, i predstavnici Veleposlanstva RH u Skopju kao i predstavnici društvenog, javnog i političkog života Makedonije. Najava realizacije projekta u vrijeme svjetske pandemije, i pored strogih sigurnosnih protokola Kulturno informativnog centra Grada Skopja, iako su drastično umanjli broj pristunih na izvedbi Monodrame, je pobudio veliku pozornost Makedonske javnosti i praktično je najavio novi početak nove sezone realizacije cijelog niza projekata Zajednice Hrvata Republike Makedonije.

Subota 26.09.2020