Praktična realizacija projekta “Posjeta na Stobi, Ohrid i Kruševo”

Tridnevna praktična realizacija projekta “Zapoznavanje sa Makedonskom kulturnom baštinom” pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RM, po posjeti arheološkoj lokaciji Stobi i gradu Kruševu, Ohrid je bio zadnja destinacija.

Srijeda 22.07.2020