Stručna služba ZHRM

Članovi Stručne Službe Predsjedništva ZHRM:

Žarko Kamčev Koordinator Stručne službe i Član Predsjedništva ZHRM 
Berislav Vujasin Član, Ogranak Skopje – Koordinator Odbora za kulturu 
Drago Kotaranin – Koordinator  Odbora za suradnju sa Vladinim insitucijama Član, Ogranak Skopje
Vladimir Dokaza – Koordinator Odbora za Međunarodnu suradnju Član, Ogranak Skopje
Gjoko Cvetkov – Koordinator Odbora za Administrativno Financijske poslove Član, Ogranak Skopje
Davor Karakašev – Koordinator Odbora za Mlade Član, Ogranak Skopje
Goran Stojanov – Član Odbora za Informatičku podršku Član, Ogranak Skopje
Josip Tunić – Koordinator Odbora za informatičku podršku Član, Ogranak Skopje