Stručna služba ZHRM

Članovi Stručne Službe Predsjedništva ZHRM:

Žarko Kamčev Koordinator Stručne službe i Član Predsjedništva ZHRM 
Josip Tunić – Koordinator Odbora za informatičku podršku i Član Predsjedništva ZHRM 
Đoko Cvetkov – Koordinator Odbora za Administrativno Financijske poslove Član, Ogranak Skopje
Drago Kotaranin – Koordinator  Odbora za suradnju sa Vladinim insitucijama Član, Ogranak Skopje
Vladimir Dokaza – Koordinator Odbora za Međunarodnu suradnju Član, Ogranak Skopje
Davor Karakašev – Koordinator Odbora za Mlade Član, Ogranak Skopje