Uredništvo / Impersum

Redakcijski odbor “Hrvatska Riječ”

Za nakladnika
Nevenka Kostovska

Glavna i odgovorna urednica: Ljerka Toth Naumova

Redakcija
Žarko Kamčev
Nenad Živković
Jadranka Čadinovska
Jelena Petrovska
Zorica Trajčevska
Don Davor Topić
Naum Dunoski
Berislav Vujasin

Lektor
Josip Vujinović

Fotografije
Vlaho Branđolica

Nakladnik
Zajednica Hrvata u Republici Makedoniji