Uredništvo / Impersum

Glasilo Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji

Redakcijski odbor “Hrvatska Riječ”

Za nakladnika
Nevenka Kostovska

Glavna i odgovorna urednica: Nevenka Kostovska

Redakcija
Mirjana Vasileva
Violeta Kalić
Žarko Kamčev
Jadranka Čadinovska
Matilda Petrovska
Naum Dunoski
Nenad Nemet
Drago Kotaranin
Josip Tunić
Jakov Lambaša
Nada Maretić

Lektor
Josip Vujinović

Fotografije
Vlaho Branđolica

Nakladnik
Zajednica Hrvata u Republici Makedoniji