Članovi Hrvatskog dijela Međuvladinog mješovitog odbora

Članovi Hrvatskog dijela Međuvladinog mješovitog odbora (MMO-a)  za sprovođenje Sporazuma o pravima manjina između Republike Hrvatske i RS Makedonije

 1. Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike
  Hrvatske – predsjedatelj hrvatskog dijela MMO-a
 2. dr. sc. Milan Bošnjak, savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatske manjine u
  Središnjem državnom uredu, zamjenik hrvatskog predsjedatelja MMO-a
 3. Dubravka Severinski, načelnica Sektora za pravni položaj, kulturu i obrazovanje
  Hrvata izvan Republike Hrvatske u Središnjem državnom uredu, Tajnica hrvatskog
  dijela MMO-a
 4. Marta Vargek, viša stručna savjetnica u Službi za pravni položaj, kulturu I obrazovanje
  hrvatske manjine u Sektoru za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan
  Republike Hrvatske
 5. dr. sc. lva Hraste Sočo, pomoćnica ministrice u Upravi za razvoj kulture i umjetnosti i
  međunarodnu kulturu I suradnju, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
 6. Sabina Funtak, viša stručna savjetnica u Službi za bilateralnu i multikultralnu
  suradnju, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
 7. Domagoj Livljanić, Služba za kandidate i potencijalne kandidate za EU, Uprava za
  Jugoistočnu Europu i proširenje EU, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
  Republike Hrvatske
 8. Tome Apostoloski, predstavnik makedonske manjine u Republici Hrvatskoj, Vijeće
  makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba
 9. Bahrija Sejfii, zamjenica ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
  Vlade Republike Hrvatske
 10. Nada Zidar Bogadi, viia stručna savjetnica u Samostalnom sektoru za nacionalne
  manjine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

Srijeda 10.06.2020