Godišnji izvještaj o radu ZHRM za 2018 g.

Štovani članovi Zajednice, dragi prijatelji

Želim naglasiti da je 2018 godina iza nas i da je ista po mnogočemu i povijesna i uspješna. Tim koji predvodim je, realizacijom projekata iz „Godišnjeg plana i programa aktivnosti  za 2018 g.“ uspio pokazati i dokazati, znanje, poslovno, diplomatsko i političko iskustvo, sa kojim sada raspolažemo i  koje predstavlja temelj svih budućih aktivnosti.

Institucionalna postavljenost Zajednice je ono s čime se ponosim. Niz redovne aktivnosti , prije svega Predsjedništva, uspjeli smo donijeti i realizirati „Godišnji plan i program aktivnosti za 2018 g.“ sa preciznim opisom aktivnosti, rokom izvršenja i financiskim implikacijama a s ciljem praktične implementacije istih. Za realizaciju programe zahvaljujem i svim članovima Zajednice.

Ostvaren je strateški cilj Zajednice j a to je očuvanje, jačanje i razvoj hrvatskog zajedništva te gospodarski i opći napredak  Hrvata koji žive u Makedoniji kako i na jačanju hrvatskih interesa, uvažavajući pri tome sve naše posebnosti i različite potrebe.

Što su bili prioriteti na STRATEŠKOM PLANU u 2018 g.?

 – postigli smo cilj – jačanje suradnje sa državnim tijelima Republike Hrvatske a osobito sa Vladinim uredom za Hrvate izvan Hrvatske, g. Milasom i njegovim timom, s kojom se potvrdila politika posvećenosti prema Hrvatima koji žive i rade van matice zemlje, bez obzira na status u tim zemljama a ta suradnja se reflektira niz intenzivnoj zajedničkoj  analizi dosadašnje suradnje, načina i visine finansiranja aktivnosti Zajednice i drugo.

– postigli smo cilj – jačanje suradnje sa pretstavnicima Vlade  Makedonije a osobito sa Uredom Ministra za dijasporu u Vladi RM, Ministarstvom Kulture, Uredom Gradonačalnika Skopja, što će  i dalje biti jedan od najvažnijih prioriteta Zajednice  a posebno niz jasno utvrđivanje definiranje stavova i  aktivnosti Zajednice Hrvata u RM za pretsojeći 4.sastanak Medjudržavne komisije Hrvatske i Makedonije za zaštitu prava manjina (MMO) što će se održati u Zagrebu za 3 tjedna. U tom smislu održano je desetak radnih sastanaka kako sa Ministrima određenih Ministarstva, Vladinih agencija i Grada Skopja. 

– ističem da je prvi puta u povijesti Makedonska Vlada putem nadležnih institucija, za projekte ZHRM obezbijedila financijska sredstva. Iako su ista nedostatna  za praktičnu i sveukupnu realizaciju projekata i u omjeru 1:5 od iznosa što financiraju Hrvatske državne institucije, naglašava se ovaj tzv. „Prvi korak“ i se ohrabruju Makedonske institucije da inteziviraju financiranje projekata Zajednice.

– postigli smo cilj – učvrstili  ulogu Savjetnika Vlade Republike Hrvatske iz Republike Makedonije, za Hrvate izvan Hrvatske koji je, prema kazivanju pretstavnika Ureda iz Zagreba, jedan od najaktivnijih Savjetnika Vlade i koji institucionalno štiti interese Hrvata u Makedoniji 

– postigli smo cilj – ustpostavili smo  aktivnu, principijelnu, inkluzivnu, iskrenu i prijateljsku suradnju sa predstavnicima Republike Hrvatske u Veleposlanstvu RH  u Skopju

– kao Narod i Zajednica uspjeli smo u ovom životnom, društvenom i političkom opkruženju u kom živimo i stvaramo razviti odlične odnose sa predstavnicima i udrugama drugih nacionalnih manjina u Makedoniji s ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa

– uloga Katoličke crkve u Skopju ima vrlo važnu ulogu u našem djelovanju i opstojanju na ovim prostorima 

– na operativnom planu, uspjeli smo da niz okvir formiranja radnih skupina u Predsjedništvu jasno kanalizirati sve aktivnosti zajednice preko programiranja i projektiranja aktivnosti.

– uvjeravam vas da je ovaj tim spreman i već je naprvio strategiju  utvrđivanja pregovaračkih pozicija za buduće pregovore sa predstavnicima Makedonskih institucija u cilju zapošljavanja pripadnika hrvatske zajednice u Makedoniji u okviru projekta “okvirnog zapošljavanja manjina”. Kao rezultat intenzivnog rada i koordinacije sa nadležnim državnim tijelima Makedonske vlade, s ponosom ističem da je uspješno otpočeo proces zapošljavanje predstavnika Hrvatske zajednice u državnim, javnim i lokalnim tijelima vlasti Makedonije. 

B) Realizirane aktivnosti u 2018 g. na Operativnom planu 

Naglasujem da, pored gore navednih strateških aktivnosti prošle godine koje su uspješno završene, najvažnija operativna aktivnost je Sastanak  Makedonsko-hrvatskoh međuvladinog mješovitog odbora (MMO) u lipnu 2018 g. koji  je osnovan sukladno „Sporazumu o zaštiti makedonske manjine u Republici Hrvatskoj i zaštiti hrvatske manjine u Republici Makedoniji“ a koji  4. sastanak će se održati već slijedećeg mjeseca u Zagrebu, kao I aktivno učećše ( u studenom 2018 g. u Šibeniku) našeg pretstavnika u Savjetu za Hrvate izvan Republike Hrvatske) kao  savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje pruža pomoć Vladi Republike Hrvatske u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske, tako i u Makeodniji, a koji se sastaje najmanje jednom godišnje u Republici Hrvatskoj i redovito raspravlja o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i drugim pitanjima od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske. U tom smislu potenciram da je Zajednica navremeno I optimalno programrala I podnijela sve buduće projekte u okviru otvorenih natječaja Ureda iz Zagreba a u cilju optimalnog financiranja istih. Želim istaknuti da inventivnost članova Zajednice je na zavidnoj razini. Uvjerena sam da  imamo viziju da se dio godišnjih plana aktivnosti prijav na javnim natječajima  nadležnih Makedonskim institucija  a u cilju financiranja istih. Prijedlog je da se od državnog proračuna RM obezbijedi 10.000-15.000 Eura godišnje za realizaciju dijela  plana i programa aktivnosti Zajednice. 

Ovim putem pozivam sve članove i prijatelje Zajednice  da do Predsjedništva Zajednice dostavi ideje, prijedloge, projekte u cilju aktivnog participiranja na EU projektima uz logističku pomoć stručnih službi Ureda za Hrvate izvan Hrvatske, Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova EU i Ministarstva vanjskih i europskih poslova  pri Vladi Republike Hrvatske kao i Sekretarijata za Evropske Poslove Vlade  Makedonije.

Kao Predsjednica pozdravljam i formiranje „Makedonsko-Hrvatskog poslovnog kluba“ ovdje u Skopju i želim podržati  formiranje istog kao podružnice u Zagrebu. Zajednica će raditi aktivno na promoviranju biznis aktivnosti i u Makeodniji i Hrvatskoj.

Kao jedan od glavnih prioriteta Zajednice je i prijedlog za aktivnu suradnju sa predstavnicima Makedonske radio-televizije (MTV)  s ciljem organiziranja pogramskih sadržaja (kulturno-obrazovnih I dječjih emijsija) na javnom servisu – Makedonske radio televizije, za potrebe Hrvatske zajednice u Makedoniji.

U dijelu operativnih aktivnosti  Zajednice ističu se redovne I višegodišnje aktivnosti kao što su: 

1. Očuvanje Hrvatske kulturne baštine

XX REŠETARECKI SUSRETI PJESNIKA :Na  JUBILARNIM REŠETARSKIM SUSRETIMA PJESNIKA OD 15 DO 17 RUJNA  GDJE SE OKUPILO VIŠE OD 60 PJESNIKA MEĐU KOJIMA  I PJESNICI IZ MAKEDONIJE . 

2. PROMOCIJA HRVATSKO MAKEDONSKOG RJEČNIKA  ODRŽANA U INSTITUTU ZA MAKEDONSKI JEZIK  KRSTE MISIRKOV

3. REDOVNO IZDAVANJE GLASILA „HRVATSKA RIJEČ“

 4. Formiranje Hrvatske knjižnice u Makedoniji i nabava udžbenika za nastavu na hrvatskom jeziku 

5. ODBILJEŽAVANJE   8 MI  LISTOPADA – DANA NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE

6. ODBILJEŽAVANJE  BLAGDANA SV. NIKOLE

7. ORGANIZIRANJE TRADICIONALNOG BOZIĆNOG KONCERTA U KATEDRALI PRESVETO SRCE ISUSOVO U SKOPJU 

8. ODBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA:  STOP NASILJU NAD ZENAMA: 21 STUDENOG ODRŽAN JE PRVI PUT MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA. NAZOČILI SU NASI ČLANOVI KAO I VELEPOSLANICA REPUBLIKE HRVATSKE DANIJELA BARIŠIĆ   I SKOPSKI ŽUPNIK DON DAVOR 

9. NASA PJESNIKINJA LJERKA TOT NAUMOVA  ZAPRIMILA JE NAGRADU OD DRUSTVA KNJIZEVNIKA MAKEDONIJE – “NAGRADA KNJIZEVNI MOST”