Godišnji plan i program rada za 2021. godinu

Sukladno statutarnim obvezama a cilju optimalnog izvještavanja Članova Predsjedništva ZHRM i članstva Zajednice Hrvata u Makedoniji dostavljam Godišnji Plan i Program rada  ZHRM  za 2021 godinu:

PROGRAM I PLAN RADA ZHRM u 2021 g. 

  1. OPERATIVNE AKTIVNOSTI ZHRM 
Red br.OPIS AKTIVNOSTIRealizatorVrijeme realizacije
1ODRŽAVANJE OPTIMALNE RAZINE OPERATIVNIH AKTIVNOSTI  ZHRMPredsjedništvo ZHRMSiječanj-svibanj 2021 
2.KADROVSKO JAČANJE I DOEKIPIRANJE  PREDSJEDNIŠTVA I STRUČNE SLUŽBE ZHRMPredsjedništvo ZHRMVeljača – svibanj 2021 
3.ORGANIZACIJA GODIŠNJIH SABORA U OGRANCIMA ZHRM U SKOPJU, BITOLI, ŠTIPU, KUMANOVU I  OHRIDUPredsjedništvo ZHRMOžujak  – svibanj 2021
4. ORGANIZIRANA POSJETA SVIM OGRANCIMA U CILJU LOBIRANJA KOD ČLANSTVA ZHRM VEZANO ZA PREDSTOJEĆI POPIS STANOVNIŠTVA U MKPredsjedništvo ZHRMOžujak  – Travanj 2021
4.ORGANIZACIJA GODIŠNJEG SABORA ZHRMPredsjedništvo ZHRM i Stručna sluzba Lipanj 2021 
5.Redovno održavanje prostorija ZHRM i organizacija raznih aktivnosti – jednom tjedno Predsjedništvo ZHRM, Članovi ZHRM Kontinuirano 
  1. POSLOVNE AKTIVNOSTI ZHRM  
Red br.OPIS AKTIVNOSTIRealizatorVrijeme realizacije
1.ANALIZA ZAKLJUČAKA MEĐVLADINOG MJEŠOVITIOG ODBORA  (MMO)  ZA ZAŠTITU HRVATSKE MANJINE U MAKEDONIJI I MAKEDONSKE U HRVATSKOJ iz 2019  i prijedlog utvrđivanja novih zaključaka za slijedeći 5. sastanak što će se održati u Skopju u ožujku 2021 g. Organizirati posebni radni sastanak sa Makedonskim članovima MMO-a.Predsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za suradnju sa Vladinim inst. RM; članovi MK dijela MMO Siječanj-veljača 2021  
2.ANALIZA i PRAĆENJE ZAKLJUČAKA 3. SJEDNICE  DRUGOG SAZIVA „SAVJETA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE“, PRAĆENJE REALIZACIJE I OPTIMALNA PRIPREMA ZA 5. SJEDNICU U STUDENOM 2021 G.Predsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za međ.suradnju, Savjetnik Živković Travanj – rujan 2021 
3.DALJNJE JAČANJE SURADNJE I DIREKTNE KOMUNIKACIJE S PREDSTAVNICIMA VLADINIH INSTITUCIJA MAKEDONIJE  A U CILJU DALJNJEG PODIZANJA UGLEDA ZAJEDNICE U MAKEDONIJIPredsjedništvo ZHRMkontinuirano 
4.DALJNJE JAČANJE SURADNJE I DIREKTNE KOMUNIKACIJE S PREDSTAVNICIMA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN RH  i drugih Vladinih institucija Republike HrvatskePredsjedništvo ZHRM kontinuirano
  1. PROJEKTNE  AKTIVNOSTI ZHRM  U 2021 GODINI
Red br.OPIS AKTIVNOSTIRealizatorVrijeme realizacije
DIZAJNIRANJE I OPERACIONALIZIRANJE „OPERATIVNIH PLANOVA“ ZA SVAKI POJEDINAČNI  PRIJAVLJENI I ODOBRENI PROJEKT U CILJU REALIZACIJE ISTIHPredsjedništvo ZHRM i Stručna služba Siječanj-Travanj 2021 
2.– TISKANJE 4 BROJA „HRVATSKE RIJEČI“, REDIZAJN ISTOG I NOVI INVENTIVNI, PRAKTIČNIJI I AŽURIRANIJI  PRISTUP PRAKTIČNOJ REALIZACIJI PROJEKTA A S CILJEM PRIBLIŽAVANJA  ISTOG ČLANSTVU ZHRM  I ODREĐENIM CILJNIM GRUPAMA  OD INTERESA ZAJEDNICE, Predsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za „Hrvatsku riječ“ Ožujak-studeni 2021  
3.PROMOCIJA DOKUMENTARNOG FILMA- „25 GODINA ZHRMPredsjedništvo ZHRM, članovi svih odbora Ožujak  2021 
4.PROMOCIJA DJEČJE PRETSTAVE „ČUDNOVATE ZGODE ŠEGRTA HLAPIĆA“Predsjedništvo ZHRM, članovi svih odbora Ožujak  2021 
DIZAJNIRANJE, PRIJAVA I REALIZACIJA PROJEKTA FINANCIRANOG OD AGENCIJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZAJEDNICA U MAKEDONIJI Predsjedništvo ZHRM, članovi svih odbora Ožujak  2021 
ORGANIZACIJA HRVATSKOG KONCERTA POVODOM DANA DRŽAVNOSTI – pod pokroviteljstvom i Grada Skopja i Ministarstva Kulture MK Predsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za kulturu Lipanj 2021 
ORGANIZIRANA POSJETA MAKEDONSKOJ KULTURNOJ BAŠTINI U BITOLI I PRILEPU pod pokroviteljstvom Ministarstva Kulture MKPredsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za kulturu Kolovoz  2021
ORGANIZACIJA PROJEKTA „PROMOCIJA HRVATSKE KULTURNE BAŠTINE“ – gostovanje KUD „Sv. Juraj Draganić“ – Karlovac Predsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za kulturu Lipanj   2021
ORGANIZACIJA PROJEKTA „PROMOCIJA HRVATSKE KULTURNE BAŠTINE“ – GOSTOVANJE DALMATINSKE KLAPE ZHRM – OGRANAK SKOPJE Lipanj  2021
DIZAJNIRANJE, PRIJAVA I REALIZACIJA PROJEKTA FINANCIRANOG OD MINISTARSTVA ZA POLITIČKI SISTEM I PRAVA ZAJEDNICA Predsjedništvo ZHRM, članovi svih odbora Kolovoz   2021 
11 .ORGANIZACIJA DANA HRVATSKOG SABORA Predsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za kulturulistopad 2021 
12. ORGANIZACIJA PROSLAVE „SV. NIKOLE“ za najmlađe dodijela Novogdišnjih paketića ZHRM – OGRANAK SKOPJE Prosinac   2021
13.ORGANIZACIJA BOŽIĆNOG KONCERTA U KATOLIČKOJ CRKVI „PRESVETO SRCE ISUSOVO“ U SKOPJU Predsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za kulturuProsinac 2021 
14. ORGANIZACIJA ADVENTA U PROSTORIJAMA ZHRMPredsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za kulturuProsinac 2021 
15.REDOVNO AŽURIRANJE  WEB STRANICE ZHRMPredsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za ITkontinuirano 
16.REDOVNO AŽURIRANJE FACEBOOK STRANICE ZHRMPredsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za ITkontinuirano 
17. OTVARANJE TWITTER I INSTAGRAM PROFILA ZHRM I REDOVNO AŽURIRANJEPredsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za ITLipanj 2021-kontinuirano 
18. Optimalno praćenje javnih natječaja i strateško novi pristup pri dizajniranju, apliciranju, menadžiranju i realiziranju projekata sukladno specifičnim i različitim procedurama projekata, Analiza projekta koji u prethodnom razdoblju nisu bili financirani Predsjedništvo ZHRM, članovi svih odbora Listopad 2021-Travanj 2022 
19. Izrada izvještaja o realizaciji projekata (Središnjeg državnog ureda; Ministarstva Kulture RM i Grada Skopja)Predsjedništvo ZHRM, članovi Odobra za administrativne i financijske poslove Srpanj -Studeni 2021 , kontinuirano
20.Redovno i Ažurno vođenje poslovnih i financijskih knjiga ZHRM Predsjedništvo ZHRM, članovi Odobra za administrativne i financijske poslove i računovodstveno biroKontinuirano 

Predsjednica ZHRM,
Nevenka Kostovska

Nedjelja 31.01.2021