Godišnji plan i program rada ZHRM za 2020 g.

Sukladno statutarnim obvezama a cilju optimalnog izvještavanja Članova Predsjedništva ZHRM i članstva Zajednice Hrvata u Makedoniji dostavljam Godišnji Plan i Program rada  ZHRM  za 2020 godinu: 

PROGRAM I PLAN RADA ZHRM u 2020 g. 

  1. OPERATIVNE AKTIVNOSTI ZHRM 
Red br.OPIS AKTIVNOSTIRealizatorVrijeme realizacije
1ODRŽAVANJE OPTIMALNE RAZINE OPERATIVNIH AKTIVNOSTI  ZHRMPredsjedništvo ZHRMSiječanj-svibanj 2020 
2.KADROVSKO JAČANJE I DOEKIPIRANJE  PREDSJEDNIŠTVA I STRUČNE SLUŽBE ZHRMPredsjedništvo ZHRMTravanj – svibanj 2020 
3.FORMIRANJE  POSEBNIH ODBORA ZA OPTIMALNO FUNKCIONIRANJE ZAJEDNICEPredsjedništvo ZHRMTravanj – svibanj 2020 
4.ORGANIZACIJA GODIŠNJEG SABORA ZHRMPredsjedništvo ZHRM i Stručna sluzba Svibanj 2020 
5.Redovno održavanje prostorija ZHRM i organizacija raznih aktivnosti – 2 puta tjedno Predsjedništvo ZHRM, Članovi ZHRM Kontinuirano 

  1. POSLOVNE AKTIVNOSTI ZHRM  
Red br.OPIS AKTIVNOSTIRealizatorVrijeme realizacije

HRVATSKO PREDSJEDNIŠTVO SAVJETOM EUROPE U PROVOJ  POLOVICI 2020 G. – redovno i aktivno praćenje aktivnosti posebno u dijelu Evropskih integracija Makedonije.Predsjedništvo ZHRMSiječanj-Lipanj 2020 
2.ANALIZA ZAKLJUČAKA MEĐVLADINOG MJEŠOVITIOG ODBORA  (MMO)  ZA ZAŠTITU HRVATSKE MANJINE U MAKEDONIJI I MAKEDONSKE U HRVATSKOJ iz 2019  i prijedlog utvrđivanja novih zaključaka za slijedeći 5. sastanak što će se održati u Skopju u rujnu 2020 g. Organizirati posebni radni sastanak sa Makedonskim članovima MMO-a.Predsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za suradnju sa Vladinim inst. RM; članovi MK dijela MMO Lipanj-kolovoz 2020  
3.ANALIZA i PRAĆENJE ZAKLJUČAKA 4. SJEDNICE „SAVJETA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE“, PRAĆENJE REALIZACIJE I OPTIMALNA PRIPREMA ZA 5. SJEDNICU U STUDENOM 2020 G.Predsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za međ.suradnju, Savjetnik Živković Travanj – rujan 2020 
4.DALJNJE JAČANJE SURADNJE I DIREKTNE KOMUNIKACIJE S PREDSTAVNICIMA VLADINIH INSTITUCIJA MAKEDONIJE  A U CILJU DALJNJEG PODIZANJA UGLEDA ZAJEDNICE U MAKEDONIJIPredsjedništvo ZHRMkontinuirano 
5.DALJNJE JAČANJE SURADNJE I DIREKTNE KOMUNIKACIJE S PREDSTAVNICIMA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN RH  i drugih Vladinih institucija Republike HrvatskePredsjedništvo ZHRM kontinuirano
6. PRODUBLJIVANJE SURADNJE SA VELEPOSLANSTVOM REPUBLIKE HRVATSKE U SKOPJU – s ciljem optimalnog i navremenog zajedničkog  informiranja o aktivnostima, događajima i budućim planovima  kako i  logistička pomoć Veleposlanstva u direktnim kontaktima sa Kabinetom Ministra Dijaspore Makedonske Vlade; Kabinetom Ministarstva Kulture i Kabinetom Gradonačalnika SkopjaPredsjedništvo ZHRM kontinuirano
7.ORGANIZACIJA  JEDNODNEVNE KONFERENCIJE O POLOŽAJU I STATUSU HRVATSKE MANJINE U MAKEDONIJI  POD POKROVITELJSTVOM EU PROJEKTA – siječanj 2020Predsjedništvo ZHRMSiječanj 2020 
8.UČEŠĆE NA TEMATSKOJ SJEDNICI ODBORA ZA MANJINE HRVATSKOG SABORA U ZAGREBU 05.03.2020 na temu „Hrvatske manjine u Europi“Izaslanstvo ZHRM Ožujak 2020 
9.UČEŠĆE NA 26. FORUMU MANJINA U ORGANIZACIJI „MATICE HRVATSKE „ U ZAGREBUIzaslanstvo ZHRM Studeni  2020 

  1. PROJEKTNE  AKTIVNOSTI ZHRM  
Red br.OPIS AKTIVNOSTIRealizatorVrijeme realizacije

DIZAJNIRANJE I OPERACIONALIZIRANJE „OPERATIVNIH PLANOVA“ ZA SVAKI POJEDINAČNI  PRIJAVLJENI I ODOBRENI PROJEKT U CILJU REALIZACIJE ISTIHPredsjedništvo ZHRM i Stručna služba Siječanj-Travanj 2020 
2.FORMIRANJE NOVOG REDAKCIJSKOG – UREDNIČKOG ODBORA ČASOPISA„HRVATSKA RIJEČ“, REDIZAJN ISTOG I NOVI INVENTIVNI, PRAKTIČNIJI I AŽURIRANIJI  PRISTUP PRAKTIČNOJ REALIZACIJI PROJEKTA A S CILJEM PRIBLIŽAVANJA  ISTOG ČLANSTVU ZHRM  I ODREĐENIM CILJNIM GRUPAMA  OD INTERESA ZAJEDNICE,TISKANJE DO 6 BROJA U 2020 G. Predsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za „Hrvatsku riječ“ Lipanj-kolovoz 2020  
3.ORGANIZACIJA USKRŠNJEG KONCERTAPredsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za kulturu Travanj – rujan 2020 

ORGANIZACIJA HRVATSKE VEČERI POEZIJEPredsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za kulturu Rujan 2020 

ORGANIZACIJA PROJEKTA „TJEDAN HRVATSKOG FILMA“ Predsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za kulturuSrpanj 2020 

ORGANIZIRANA POSJETA MAKEDONSKOJ KULTURNOJ BAŠTINI U OHRIDU, STOBIJU I KRUŠEVUPredsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za kulturu Kolovoz  2020

AKTIVNO UČEŠĆE U ORGANIZACIJI  LJETNE ŠKOLE HRVATSKOG JEZIKA  MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA MAKEDONIJE U OHRIDU – srpanj 2020Predsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za obrazovanjeSrpanj 2020
8.ORGANIZACIJA PROJEKTA „PROMOCIJA HRVATSKE KULTURNE BAŠTINE“ – gostovanje KUD „Sv. Juraj Draganić“ – Karlovac Predsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za kulturu Rujan   2020
9.ORGANIZACIJA PROJEKTA „PROMOCIJA HRVATSKE KULTURNE BAŠTINE“ – GOSTOVANJE DALMATINSKE KLAPE ZHRM – OGRANAK SKOPJE Rujan   2020
10 .ORGANIZACIJA DANA NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKEPredsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za kulturuRujan-listopad 2020 
11. ORGANIZACIJA PROSLAVE „SV. NIKOLE“ za najmlađe dodijela Novogdišnjih paketića ZHRM – OGRANAK SKOPJE Prosinac   2020
12.ORGANIZACIJA BOŽIĆNOG KONCERTA U KATOLIČKOJ CRKVI „PRESVETO SRCE ISUSOVO“ U SKOPJU Predsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za kulturuProsinac 2020 
13. ORGANIZACIJA ADVENTA U PROSTORIJAMA ZHRMPredsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za kulturuProsinac 2020 
14.FORMIRANJE DRAMSKE SEKCIJE MLADIH HRVATA U OKVIRU ZHRMPredsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za kulturuSrpanj-Prosinac 2020 
15.DIZAJNIRANJE ,OTVARANJE I REDOVNO AŽURIRANJE  NOVE WEB STRANICE ZHRMPredsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za ITSvibanj 2020-kontinuirano 
16.REDIZAJNIRANJE I REDOVNO AŽURIRANJE FACEBOOK STRANICE ZHRMPredsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za ITSvibanj 2020-kontinuirano 
17. OTVARANJE TWITTER I INSTAGRAM PROFILA ZHRM I REDOVNO AŽURIRANJEPredsjedništvo ZHRM, članovi Odbora za ITLipanj 2020-kontinuirano 
18.ORGANIZACIJA OPTIMALNIH USLOVA ZA REALIZACIJU PROJEKTA FILMA- „25 GODINA ZHRM“ (u slučaju da isti bude odobren)Predsjedništvo ZHRM, članovi svih odbora Srpanj 2020-Rujan 2020 
19. Optimalno praćenje javnih natječaja i strateško novi pristup pri dizajniranju, apliciranju, menadžiranju i realiziranju projekata sukladno specifičnim i različitim procedurama projekata, Analiza projekta koji u prethodnom razdoblju nisu bili financirani Predsjedništvo ZHRM, članovi svih odbora Listopad 2020-Travanj 2021 
20. Izrada izvještaja o realizaciji projekata (Središnjeg državnog ureda; Ministarstva Kulture RM i Grada Skopja)Predsjedništvo ZHRM, članovi Odobra za administrativne i financijske poslove Srpanj -Studeni 2020 , kontinuirano
21.Redovno i Ažurno vođenje poslovnih i financijskih knjiga ZHRM Predsjedništvo ZHRM, članovi Odobra za administrativne i financijske poslove i računovodstveno biroKontinuirano